Cetinje – Izložba fotografija Igora Benića “Dnevnik jednog grada”


U četvrtak, 12.oktobra 2023. u 18 h, u Galeriji Matice crnogorske Ogranak Cetinje, Njegoševa 60, biće otvorena izložba fotografija “Dnevnik jednog grada”, autora Igora Benića.

Izložbu će otvoriti Ljiljana Zeković, istoričarka umjetnosti.
U umjetničkom programu učestvuje Ljubica Tomašević, violina.
Medijatorka, Marija Jovanović.


O izložbi – Ljiljana Zeković

Dnevnik Cetinja ̶ zapisi, apoteoza i poezija života

Dnevnik žanrovski definisan kao intimni autobiografski životopis sadržan je u literarnoj odrednici naziva prve samostalne izložbe fotografija Igora Benića ̶ Dnevnik jednog grada. U ovom kontekstu autor dnevnika je grad, dok je umjetnik posrednik koji ima moć opservacije da ono što ispisuje život u njemu učini vidljivim, i popuni praznine u našim mentalnim slikama koje blijede i nestaju vremenom.

Konstatacija da je fotograf pomalo romantična slobodna lutalica koja traži “odlučujuće trenutke” istovremeno u masi ali i distanciran od nje (Dejvid Bejt), govori nam zapravo o autoru izložbe grafičkom dizajneru i majstoru fotografije Igoru Beniću koji prati svakodnevicu svog rodnog grada Cetinja profesionalno i spontano notirajući isječke iz njegovog života. U istoriji svjetske fotografije prepoznat je termin „ulična fotografija“ koja je: trag, nešto neposredno preslikano sa stvarnog, ona je otisak stopala /Andre Kertesz/, ona je ogledalo grada koji u svojoj duhovnoj i egzistencijalnoj kompleksnosti ima neponovljivu i skrivenu priču. Kakvu nam priču propovjeda svojim fotoaparatom Igor Benić „govore“ fotografije prezentirane na ovoj izložbi koje su apriorno odraz njegovog subjektiviteta, ali i svjedočanstva dokumentarnog, psihološkog i ontološkog značenja.

Objektivom kamere / okom koje je odraz njegove duše i osjećanja on je uspio da uhvati trenutke koje su rječitiji od svakog verbalnog izraza i realni koliko i sama stvarnost. Fokusiran je na univezalni jezik humanog podteksta u kojemu je čovjek mikrokosmos za sebe, ali i dio zajednice sa svim njenim specifičnostima. Likovi iz njegove galerije koji su dio naših života, poznanici i oni koje susrijećemo u mimohodu poput Lesovih „ljudi sjenke“, imaju svoju priču koju namnijemo, ali i uvjerljivo prenose: izrazima lica, položajima tjela, radnjama koje obavljaju; iskazujući trenutno raspoloženje: empatiju, duboku rezignaciju, radost, sreću, duševni umor. Naime, pred nama se smjenjuje raskošni kaleidoskop poznatih i nepozatih lica: djeca, mladi ljudi, starci, porodice, cetinjski oriđinali koji daju jedinstvenu sliku i lični pečat gradu. Pored imanentnih portreta osoba jasnog ili prikrivenog identifikacionog koda krucijalnu ulogu imaju narativi kao dinamički elementi koji ih situiraju u urbanom ambijentu: na ulici, pijaci, prozorima, parkovima… Navedene premise bi se mogle odnositi na sve gradove svijeta. Međutim, Benić, koji osjeća damare grada, i koji živi u njegovom ritmu, uspio je da na fotografijama prenese neponovljivu atmosferu, „poeziju života“ Cetinja kao čarobni svijet tišine, svjetlosti i sjene. Na crno-bijelim fotografijama, sa suptilnim gradacijama sive, umjetnik umjerava pažnju na fundamentalne normative fotografije – odnos kompozicije i kadriranje. Mada se radi o mimetičkom procesu predstavljanja stvarnosti Benić kao samosvojna personalnost povodi se za madijskim slobodama koje nalazi u fenomenološkom sloju impresionističkog i metafizičkog slikarstva. On uvlači posmatrača u čarobni prostor fotografije koja u svojim okvirima iskazuje suštinu vitalističke energija izraženu jezikom naturalističke jasnoće ili skrivenim stranama života koji se nazire kroz koprenu svjetlosti i sjenke.

Izložba Igora Benića Dnevnik jednog grada predstavlja magiju klasičnog i romantičnog nadahnuća protkanu atmosferom koja dubinski utiče na posmatrača, i otkriva nam talentovanog poslenika savremene crnogorske umjetnosti fotografije.

Igor Benić je rođen na Cetinju 28. 8. 1990. godine. Završio je Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju, smjer grafički dizajn. Kao grafički dizajner osvojio je nekoliko internacionalnih i regionalnih nagrada na konkursima za plakat. Izlagao je kao fotograf na nekoliko grupnih izložbi, kao i na dvije samostalne izložbe u Crnoj Gori i inostranstvu. Učestvovao je na nekoliko umjetničkih festivala.

Predstavljao je Crnu Goru na umjetničkoj rezidenciji GLO ART, Belgija, kao fotograf/umjetnik. Radi kao slobodni umjetnik u oblasti grafičkog dizajna, fotografije i videa. Živi i stvara na Cetinju.

Izložbe

2022. Grupna izložba „Stay Tune“, Crna Gora, Budva

2019. Grupna izložba, Crna Gora, Podgorica

2018. Fotografski kurs i izložba, TQ Center, Crna Gora, Budva

2016. Poster Design exhibition, Njujork, SAD

2015. Grupna izložba Glo Art Residency, Belgija

2014. Samostalna izložba, Moderna galerija Budva, Budva

2013. Samostalna izložba, Crkva Santa Marija, Grad Teatar, Budva

2012. Grupna izložba „Whirlwind“, Crna Gora, Budva

2010. Grupna izložba „Galerija Budva“, Budva, Crna Gora


Foto: Matica crnogorska – Ogranak Cetinje

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


7 + four =