Cetinje – Izložba slika, crteža i akvarela Dragana Karadžića „Znaci… Dodiri… Trajanja“


Izložba slika, crteža i akvarela akademika Dragana Karadžića, pod nazivom „Znaci… Dodiri… Trajanja“ otvorena je u utorak, 11. juna 2019. godine, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti „Miodrag Dado Đurić“ na Cetinju. Izložba je retrospektivnog karaktera i na njoj su predstavljena 62 djela nastala proteklih četiri ipo decenije.


BIOGRAFIJA

Dragan Karadžić, slikar, rođen je u Petnjici, Šavnik 9. aprila 1950. godine. Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Nikšiću (likovni smjer), 1974. godine. Fakultet likovnih umjetnosti završio je u Beogradu 1978. godine, u klasi profesora Radenka Miševića. Kod istog profesora magistrirao je 1980. godine. Kao stipendista francuske Vade, završio je 1981-1982. godine specijalizaciju na Academie des beaux-arts u Parizu kod profesora Žaka Jankela.

Studijski je boravio u: Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Španiji, Grčkoj i SAD. Ljeti je radio na konzervaciji fresaka u Staroj Pavlici, Karanu i Arilju od 1977. do 1981, 21 mjesec. Član je ULUCG-a od 1977. godine. Radio je kao sekretar ULUCG-a od 1983. do 1987. godine. Od 1986. do 1990. godine predaje na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (Odsjek za likovno vaspitanje, predmet slikarstvo), a od 1990. godine radi na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju kao docent, zatim kao vanredni profesor. Od 2002. godine redovni je profesor Univerziteta Crne Gore. Kraće vrijeme od 1990-1992. godine uporedo je predavao Plastičnu anatomiju u zvanju docenta. Predavao je predmet Teorija forme školske 2004/05. Od zaposlenja do danas predaje slikarstvo i vodi slikarsku klasu. Predaje slikarstvo od početka otvaranja magistarskih studija na FLU Cetinje od 1997. godine. Bio je prodekan Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju u periodu od 1990. do 1994. godine, a dekan od 1994. do 1996. godine. Na Univerzitetu Crne Gore bio je član Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta, Umjetničkog savjeta Univerziteta i član Upravnog odbora Univerziteta. Takođe je bio član likovne grupe Generacija 9.

Samostalno je izlagao na 60 izložbi (slika, crteža, fotografija) u zemlji i inostranstvu – Beograd, Novi Sad, Sombor, Zrenjanin, Sarajevo, Nova Gorica, Kragujevac, Čačak, Podgorica, Nikšić, Budva, Skoplje, Pariz i Hamilton.

Kolektivno je izlagao na više od 400 izložbi u većini jugoslovenskih centara, zatim u Parizu, Beću, Briselu, Štutgartu, Manhajmu, Oslu, Nikoziji, Bukureštu, Košicama, Malti, Giterslou, Kairu, Tokiju, Hamburgu, Rimu, Bariju, Sofiji, Pekingu, Vašingtonu, Moskvi, Kelnu, Beču, Gracu, Lincu, Odesi, Lavovu, Insbruku.

Dobitnik je 23 nagrade, među kojima su: Trinaestojulska nagrada Republike Crne Gore, 1995, Nagrada Milunović, Stijović, Lubarda na Tradicionalnoj izložbi ULUCG-a, 1997. i 1999. godine. Dobitnik je Plakete sa statusom istaknutog kulturnog stvaraoca od 2010. godine. Godine 2014, dobio je Specijalno priznanje za izvanredno umjetničko dostignuće na 42. bijenalu crteža, Svjetske galerije crteža Osten, Skoplje.

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 6. decembra 1996. godine, a za redovnog 12. decembra 2003. godine. U CANU je obavljao dužnost predsjednika Likovnog odbora, zamjenika sekretara odjeljenja i drugih organa i recenzentskih komisija.

Radovi (slike, crteži i akvareli) nalaze se:

U zbirkama akademija nauka i umjetnosti u Podgorici, Beogradu, Sofiji, Bukureštu, Pekingu, Tirani, Kišinjevu, Skoplju i Banja Luci.

U rektoratima Univerziteta: Podgorica, Moskva (Univerzitet Lomonosov), Priština, Niš, Kragujevac, Skadar. . .

U kolekcijama 16 fakulteta u Crnoj Gori i regionu nalazi se veliki broj radova.

U 25 muzeja i galerija u Crnoj Gori i regionu, u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, u Galeriji Nadežda Petrović u Čačku, u Savremenoj galeriji u Zrenjaninu i Vrbasu, u Galeriji Likovna jesen u Somboru, u Centru
Albert Chatletu u Parizu, Narodnom muzeju u Kragujevcu, Osen muzeju crteža u Skoplju…

U zbirkama centara za kulturu, kolekcijama likovnih kolonija, državnih institucija (Skupština Crne Gore), privatnim kolekcijama diplomata i ljubitelja umjetnosti u većini evropskih zemalja i šire, u lzraelu, Saudijskoj Arabiji, Kini, Vijetnamu, Japanu, Australiji, Južnoafričkoj Republici, Kanadi i SAD…

Živi i radi u Podgorici.

Kontakt:
e-mail: dragankaradzic@yahoo.com
tel: +382 69 021 696

DIO IZLOŽENIH RADOVA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


3 × one =