Cetinje – Kapitalni naučno-umjetnički projekat Anke Burić na CetinjuIzložba “Otisak vremena – Stećci u Crnoj Gori”, akademika Anke Burić, biće otvorena u utorak, 25. juna 2019. godine, u 19 časova, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti “Miodrag Dado Đurić” na Cetinju.

Izložbu, koja je rezultat višegodišnjeg umjetničkog i terenskog istraživanja akademika Anke Burić, organizuju Narodni muzej Crne Gore i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Na njoj će biti prikazana 53 rada – frotaža – arheografike, kako sama umjetnica naziva otiske površine stećaka na platno, na kojima je kasnije umjetnički intervenisala, darujući publici jedinstveno iskustvo direktnog susreta sa stećcima u galerijskom prostoru, kao primjer sinergije savremene likovne prakse i srednjovjekovne umjetnosti.

Na izložbi će biti prezentovan i veliki broj dokumentarnih fotografija sa terena, kao i studijska naučno-umjetnička publikacija koja sadrži, između ostalog, dnevničke zabilješke umjetnice, studijske tekstove Ljiljane Zeković i Miška Šuvakovića, kao i tekstove Mitre Cerović, Ljuba Gligorijevića i Julke Marinković.

Anka Burić diplomirala je grafiku na ALU u Sarajevu, u klasi prof. Hozo Dževada, specijalizirala je na Akademiji Výtvarných Umění, u Pragu, u klasi prof. Ladislava Čepelaka, a magistrirala je na FLU u Beogradu, u klasi prof. Branka Miljuša. Boravila je u “Cité Internacionale des Arts” u Parizu. Redovni je profesor Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju.

Izlagala je na preko 40 samostalnih i više od 250 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Dobitnik je mnogih značajnih nacionalnih i internacionalnih nagrada za grafiku, crtež i sliku, kao i najvećeg crnogorskog priznanja – Trinaestojulske nagrade. Ima status istaknutog kulturnog stvaraoca. Njeni radovi se nalaze u značajnim muzejima, galerijama i institucijama, među kojima su Nacionalna biblioteka u Parizu, Aleksandrijska biblioteka, kao i u privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu.

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabrana je 2003, a za redovnog 2008. godine.

Kustoskinje izložbe koja se može pogledati do 5.avgusta su istoričarke umjetnosti Ljiljana Zeković i Ljiljana Karadžić.

Izložbu će otvoriti predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti dr Dragan Vukčević.