Crna Gora u biltenu Međunarodnog savjeta za tradicionalnu muziku (ICTM)

 

Bilten Međunarodnog savjeta za tradicionalnu muziku
– BULLETIN of the INTERNATIONAL COUNCIL for
TRADITIONAL MUSIC (ICTM)

 

 

Bilten Međunarodnog savjeta za tradicionalnu muziku prenosi vijesti iz svijeta etnomuzikologije, kalendare za predstojeće događaje kao i izveštaji iz ICTM studijskih grupa i ICTM nacionalnih i regionalnih poslanika.

Glasnik ICTM je osnovan 1948, kao bilten Međunarodnog savjeta narodne muzike. Izlazi dva puta godišnje u aprilu i oktobru. Do aprilskog broja 2011 (br. 118), Bilten je izlazio kao štampana publikacija, a od oktobra 2011. (br. 119), Bilten je elektronski.

Bilten ICTM april 2013 - Tekst Zlate MarjanovicU aprilskom broju (br.122. april 2013.) Biltena ICTM-a, između mnoštva zanimljivih tekstova i obavještenja iz svih krajeva svijeta, nalazi se i tekst koji se odnosi na Crnu Goru, a koji je napisala dr Zlata Marjanović, etnomuzikolog.

Dr Zlatu Marjanović nije potrebno posebno predstavljati, jer smo do sada objavili niz njenih tekstova koji se odnose na tradicionalnu muziku Crne Gore, tako da su posjetioci portala Montenegrina već dobro upoznati sa njenim naučnim radom.

U ovom biltenu, Zlata Marjanović u svojstvu „oficira za vezu“ Međunarodnog savjeta za tradiocionalnu muziku predstavila je prvi izvještaj od 1994. do 2013. godine koji se odnosi na aktivnosti vezane za tradicionalnu muziku Crne Gore.

Uvodni dio teksta sadrži napomene u kojima se kaže da u Crnoj Gori ne postoji nijedna državna institucija koja se bavi proučavanjem tradicionalne muzike i igre, ali da u tom pravcu veliki napor, interesovanje i podrška dolazi od  Ministarstva kulture, a posebno i nesebično od samostalnog savjetnika za muzičku aktivnost i muzičko scensku kreativnost Dobrile Popović.

Dakle, etnomuzikologijom se ne bave prvenstveno državne institucije već pojedinci istraživači kako u Crnoj Gori tako i u inostranstvu kao i nevladine organizacije kao što je Udruženje kompozitora Crne Gore, Muzikološki i Etnomuzikološki institut Crne Gore (predsjedavao kompozitor Marko Rogošič) i crnogorski kulturni portal Montenegrina.net.

U nastavku teksta, Zlata Marjanović je predstavila određene naučne skupove, konferencije, promocije, okrugle stolove koji su bili posvećeni etnomuzikologiji, a koji su održani zadnjih godina u Crnoj Gori.

– Međunarodni naučni skup „Tragom crnogorske muzičke baštine“, održan 25. marta 2010. godine u organizaciji CANU-a. Učesnici skupa su u svojim studijama posebno istakli vokale (kao crkveno i klapsko pjevanje), instrumente (diple) i vokalno instrumentalno (pjevanje sa guslama) kao muzičku tradiciju Crne Gore. Takođe je obuhvaćena i umjetnička muzika iz Crne Gore posmatrana iz različitih aspekata i kroz različite vremenske periode.

– Prezentacija knjige „Kad prošetah Crnom Gorom“ u crkvi Sv. Duha u Kotoru,  18. maja 2010. godine.
Božidar Ivanišević je bio jedan od prvih koji se bavio zapisivanjem crnogorske narodne pjesme i na taj način doprinio da se one sačuvaju od zaborava. On je pjevao, komponovao i pisao crnogorske pjesme.

Klapsko pjevanje CG: Putevi i Putokazi ( održano 29. jula 2011 tokom 10-og festivala klapa u Perastu).
Razgovaralo se o bogatoj muzičkoj prošlosti u Bokokotorskom zalivu kao i klapskom pjevanju kao tradicionalnom načinu izražavanja tog regiona.

– Značaj tradicionalnih igara i pjesama za foklor Crne Gore, održano na Cetinju 2. novembra 2011. godine.
Na Okruglom stolu došlo se do zaključka da postoji potreba za profesionalnim nacionalnim folklornim ansamblom.

– Međunarodni naučni skup Ludvik Kuba, pjesme Dalmatinske iz Boke, 1907.godine (Na 11-tom internacionalnom festivalu klapa u Perastu 2012.)
Riječ je o rukopisu narodnih pjesama čiji je autor Ludvik Kuba (1863–1956), češki slikar, pisac, profesor Umjetničke akademije u Pragu i folklorist.

Tekst o tradicionalnoj muzici Crne Gore nalazi se u Biltenu od 61. do 65. stranice.

Kompletan Bilten možete otvoriti ako kliknete na link BILTEN.