Crnogorci – Senjski uskoci

 

 

Slobodan B. Medojević

 

CRNOGORCI – SENJSKI USKOCI (XVI vijek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slobodan Medojević

 

 

Dr. Aleksa Ivić, naučnik evropskog formata svoga vremena, neizmjerno velikih zasluga kada je u pitanju povijest šireg južnoslovenskog prostora, naročito prostora Hrvatske, ostavio nam je između ostaloga svoga opusa i veliki broj autentičnih prepsa arhivskih dokumenata sa prigodnim komentarima različite starosti i porijekla koji svjedoče hrvatskoj povijesti, otkrivajući nam i veoma važne segmente crnogorske povijesti u Hrvatskoj.

Radeći u bečkim arhivima prikupio je u dvorskom komorskom arhivu (Hof-Kammer-Archiv) iz zbirke dokumenata -Fascikle: „Zeng und Venedig” kako je zapisao ‘’one podatke, koji su mi se učinili važnijima i za koje je sam držao da ih je vrijedno štampati’’, a koji se između ostaloga odnose i na nama najinteresantniji spisak senjskih uskoka koji je datiran 1.03.1551 godine.

U zborniku dokumenata primljenih na sjednici razreda historičko-filologičkoga, Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti dne 26. juna 1907., pod nazivom: ‘’Prilozi za povijest Hrvatske i Slavonije u XVI. i XVII. vijeku’’, koji su štampani u ediciji ‘’Starine’’, JAZU, knjiga XXXV, str. 295-301 dr. Ivić je priredivši obilje vrijedne arhivske građe objavio i pravo svjedočanstvo prisustva Crnogoraca u redovima senjskih uskoka. Ovi podaci su u autentičnoj arhivskoj građi sačuvani kao platni spisak senjskih uskoka i njihovih vođa, koji su bili pod komandom kapetana Ivana Lenkovića sa iznosom količine novca po uskoku. Uz ime i prezime svakog uskoka navedeno mu je mjesto prebivališta. Na žalost dr. Ivić je građu objavio na originalnom  njemačkom jeziku onoga vremena, na kome su zapisani svi navedeni podaci, a imajući u vidu da se radi o zapisivanju slovenskih imena, prezimena i naziva naselja, i to u XVI vijeku, često se uočava nesnalaženje notara, koje se ogleda u zapisivanju naročito imena i prezimena bez uočljivog pravila. Očigledno je da je notar sam dodjeljivao grafeme za pojedine foneme u zavisnosti kako ih je determinisao prilikom njihovog izgovora. Iz svega navedenog nama je bila prilično otežana determinacija crnogorskih, ali i ostalih uskoka.

Važno je napomenuti da smo iz spiska od  315 uskoka, izdvojili 109 uskoka za koje smo smatrali da su crnogorskog porijekla, a koje smo determinisali na osnovu našeg poznavanja prezimenskog sistema Crne Gore i njegovih specifičnosti. Selekciju smo vršili na način što smo izdvojili iz matičnog spiska samo one uskoke koji imaju karakteristična crnogorska prezimena, dok smo ostale sa prezimenima koja su ‘’univerzalna’’ i zastupljena i kod Hrvata i kod Srba (npr. Jovanović, Nikolić, Popović, Marković, Pavlović itd.) eliminisali. Dakle, broj Crnogoraca uskoka bi mogao biti i znatno veći od ovdje navedenog…!

 

Senj, 1. marta 1551.

Popis uskoka pod kapetanom Ivanom Lenkovićem

Mussterregisster der dreyhumdert vnnd funffzehn Vsskhogkhn, wassmassen die durch der röm. kon. Mt. verordennt Comissari auff Jar pesteldt, deren Diennst den ersten Martzy im 1551-isten Jar.

Mussterregisster der röm. kön. Mt dreyhundert vnnd funffzehen Vsskhogkhen, deren Pestallung vnnd Vnnderhaltung den ersten Marzy im 1551. Jar auff ain ganntz Jar anganngen, wie hernachuolgt sambt dem, dass sy den An-vnnd Abzug piss au die Khrabatischen Granitzen oder Orttflegkhen auff iren aigen Vnnkhossten zu thuen schuldig vnnd die vbrig zeidt, allsslang sy aus sein umessen, yedem Haramwascha zu acht Khreuzern, dem Fenndrich, Drumblslaher, Pfeipper vnnd Rodtmaistern zu sechs Khreuzern vnnd den oberigen allen zu vier Khreuzern yeden Tag fur ir Lifergeldt noch zu irer vorgemelten jarlichen Vnnderhaltung pezalt werden soll.

Erstlichen vollgen die zwelff haramwascha, Fenndrich, Drumblslaher vnnd Pfeiffer.

Radman Vutschetitsch fl. 24.. Schimon Wreykhouitsch fl. 24. Miculla Iuannouitsch fl. 24.Radossaw Wugkhuitsch fl. 24. Vrannesch Vugkhitscheuitsch, Fenndrich, fl. 20.

Hernach uollgen nun die Rodtmaister oder Zehner, yeder mit seiner Rodt.

Püxnschütz Vugkhdrag Vugkhtscheuitsch von Stoydrasch fl. 9. Raditsch Vugkhtscheuitsch von Stoydrach fl. 8. Vugkhssan Rachutouitsch von Ossoino fl. 8. Dragossan Radmanouitsch von Ossoino fl. 8. Vladisaw Vugkhdragouitsch von Ossoino fl. 8. Juraj Vugkhouitsch von Schellesno, fl. 9. Nouagkh Radonitsch von Wudinagkh, fl. 9 Vugkhssan Vugkhossallitsch von Prissigkha, fl. 8. Tfrkho Vugkhossallitsch von Prissigkha, fl. 8.Dragasch Radonitsch von Sckhrillno, fl. 8. Mittar Grubatscheuitsch von Skhrillno, fl. 8Woganatz Sellagkhouitsch von Jellsch, fl. 8. Paull Sellagkhouitsch von Jellsch, fl. 8. Radingkho Vugkhossallitsch von Vittetinatz, fl. 8. Radon Vugkhaschinouitsch von Vrani Pottokh, fl. 8. Rayagkh Vugkhssannoouitsch von Vrani Pottokh, fl. 8. Petter Grubatscheuitsch von Vrani Pottokh, fl. 8. Zuitkho Dragitscheuitsch von Vrani Pottogkh fl. 8. Vugkhdrag Vuitschitsch von Danne fl. 8. Michall Vukhtscheuitsch von Danne fl. 8. Skhorossaw Abrennoiutsch von Gluschina von fl. 8Vuitza Vugkhdragouitsch von Schoudta fl. 8. Radman Iuedtitsch von Tiehotschay fl. 8. Paull Vugkhdragouitsch von Schnodta fl. 8. Vugkhmier Vugkhaschinouitsch von Schnodta fl. 8. Heragkh Radanouitsch von Schnodta, fl. 8. Raditsch Vugkhdragouitsch von Schnodta fl. 8. Jurej Vugkhdragouitsch von Schnodta fl. 8. Jurej Vukhitscheuitsch von Wresouitz fl. 8. Dobrouoy Wrayannouitsch von Zeronitz, fl. 8. Jurey Wrayannouitsch von Zeronitz, fl. 8. Strachina Wuyssitsch von Vinudina, Zehner, fl. 16. Vugkhmier Vugkhscheu tsch von Moschanatz, fl. 8. Tolla Vugkhtscheuitsch von Moschannatz, fl. 9 Iuan Vugkhtscheuitsch von Moschauatz, fl 8. Vutscha Vugkhmierouitsch von Schkhrill, fl. 8. Zuitkho Lallatouitsch von Tichotschay, fl. 9. Grubischa Radmannouitsch von Schnodta, fl. 8. Radouan Iuanischeuitsch von Tichotschay, fl. 8. Skhorossaw Vugkhdragouitsch von Tichotschay, fl. 8. Radkho Vugkhtscheuitsch von Schnodta, fl. 9. Dukha Iurmanouisch von Schnodta, fl. 8. Ivan Raditscheuitsch von Vrani Pottogkh, fl. 8. Radoya Khegkhitsch von Mischlenndoll, fl. 8. Radonia Kheghitsch von Mischlenndoll, fl. 8. Dragitsch Raditscheuitsch von Rosswor, fl. 9. Thomasch Raditscheuitsch von Rässwor, fl. 8. Milliuoj Herakhouitsch von Gollagkh, fl. 8. Vugkhaschin Woyitsch von Soschitz, fl. 8. Mirscheta Radmanouitsch von Soschitz, fl. 8. Petter Radmanouitsch von Soschitz, fl. 9. Vugkhossaw Khosoieuitsch von Mrslo Polle, Zehner, fl. 16. Iuan Vugkhitscheuitsch von Ssella, fl. 8. Juanisch Khorditsch von Ober Vissoth, Zehner, fl. 16. Vugkhssaw Dragitscheuitsch von Vissoth, fl. 8. Heragkh Vugkhmierouitsch von Wraschlenaväss, fl. 8. Radonna Vugkhmierouitsch von Wraschlenaväss, fl. 8. Wrs Vugkhmierouitsch Wraschlenaväss fl. 8.Radoya Jellitsch von Wraschlenaväss, fl. 8. Radossaw Vugkhmierouitsch von Wraschlenaväss, fl. 8. Ragkha Vughitscheuitsch von Chuditscheudoll, fl. 8. Vranesch Radonitsch von Petschuw, fl. 8. Vuitza Vugkhossallitsch von Verchousskhaväss, Zehner, fl. 16. Vutscha Vugkhmannouitsch von Verchonsskhaväss, fl. 8. Illia Vugkhouitsch von Verchonsskhaväss, fl. 8. Radin Vugkhaschinouitsch von Vlischtsche, fl. 8. Petter Voughaschinouitsch von Vlischtesche, fl. 8. Radossaw Herakhouitsch von Khaldtentall, fl. 8. Vugkhossaw Herakhouitsch von Voditz, fl. 8. Radoya Radouitsch von Nouassella, fl. 8. Raditsch Radoieuitsch von Grossn Schrillno, fl. 8. Radossaw Jurascheuitsch von Khouatschwerch, Zehner, fl. 16. Khraytschin Jurascheuitsch von Khouatschuerch, fl. 8. Millosch Mikhunouitsch von Verchouatz, fl. 8. Vuin Radmannouitsch von Mallinatz, fl. 9. Vuitza Zuitkhouitsch von Mallinatz, fl. 8. Radonia Michalleuitsch von Marindoll, Zehner, fl. 16. Radman Michalleuitsch von Marindoll, fl. 8. Raditsch Vignieuitsch von Marindoll, fl. 9. Radull Millitschitsch von Verhouatz, fl. 8. Millosch Vugkhaschinouitsch von Verchouatz, fl. 8. Dimittar Raditscheuitsch von Jessenouitz, Zehner, fl. 16. Miculla Millitsch von Marindoll, fl. 8. Lalla Millitsch von Marindoll, fl. 8. Radiouy Vugkhmannonouitsch von Marindoll, fl. 8. Thomasch Radoieuitsch von Vissotsch fl. 8. Nouagkh Vugkhmanouitsch von Grytsch, Zehner, fl. 16. Vuitza Herakhouitsch von Gluschinaväss, fl. 8. Vugkhmier Millaschinouitsch von Verhouatz, fl. 9. Raditsch Vutschetitsch von Prisselle, Zehner, fl. 16. Sellagkh Jellitsch von Prissigkha, fl. 8. Raditsch Radoieuitsch von Moschannatz, fl. 8. Vuitza Radoieuitsch von Khaschta, fl. 8. Tfrkho Radoieuitsch von Khuptschina, Zehner, fl. 16. Wella Radoieuitsch von Khuptschina, fl. 8. Radull Stanischitsch von Petschuw, fl. 8. Vrannesch Sellakhouitsch von Gross Skhrill, fl. 8. Vuin Vugkhmirouitsch von Skhrill, fl. 9. Miculla Dantschullouitsch von Jessenouitz, Zehner, fl. 16. Rayitsch Dantschullouitsch von S. Jorgen, fl. 9. Vrannesch Dantschullouitsch von S. Jorgen, fl. 9. Stipan Juraschinouitsch von Wadaneuw, fl. 8. Stipkho Herakhouitsch von Tuptschinaväss, fl. 8. Dragischa Obradouitsch von Tuptschina, fl. 8. Vid Vugkhschitsch von Zerouitz.

 

 

*Crnogorski glasnik, XII/2011, 68, 32-33.

 

Fotografija kapetana Ivana Lenkovića preuzeta sa sajta:

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:IvanLenkovic.jpg

Fotografija isklesane glave uskoka preuzeta sa sajta:

http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Glava_uskoka_NV_1207.JPG