Crnogorci u Hrvatskoj

 

Dr. sc. Sava Bogdanović i akademik Ivan Cifrić
Crnogoraci u Hrvatskoj

 

 

Nedavno je iz štampe izašla studija Crnogorci u Hrvatskoj koja predstavlja istraživanje sociokulturnog profila i statusa Crnogoraca u Hrvatskoj. Autori studije su dr. sc. Sava Bogdanović i akademik Ivan Cifrić.

Izdavač je Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, a studija je dio programske aktivnosti Vijeća.

Zahvaljujemo se Vijeću crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na poslatoj studiji i mogućnosti da istu u cjelosti objavimo na našem sajtu.

 

 
 
O AUTORIMA:

Dr. sc. SAVA BOGDANOVIĆ
rođen je 1947. godine u Plužinama, Crna Gora. Osnovnu školu završio u Plužinama, Učiteljsku školu u Foči, Pedagošku akademiju-likovni smjer u Nikšiću (1969), Filozofski fakultet, smjer: sociologiju i filozofiju u Zagrebu (1972) gdje je magistrirao (1980) i doktorirao (1987)iz područja sociologije obrazovanja. Početkom 1992. godine pokreće Društvo za intelektualne usluge «AGORA», potom osniva Pučko otvoreno učilište AGORA a koncem 2003. godine i Visoku školu tržišnih komunikacija AGORA gdje obnaša dužnost dekana. Od 1975. godine predaje Opću i Industrijsku sociologiju na Višoj tehničkoj školi «Rade Končar» u Zagrebu, potom predaje Sociologiju kulture i Kulturnu politiku na Tehnološkom fakultetu – smjer modni dizajn u Zagrebu, te do 1999. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predaje Sociologiju odgoja i obrazovanja. Na Visokoj školi tržišnih komunikacija AGORA uvodi i predaje kolegije: Trendovi suvremenog društva te Kulturu i estetiku tržišnih komunikacija. Istraživačkim i znanstvenim radom bavi se od 1974. godine s pretežitim interesom za pitanja odgoja i obrazovanja, kulture i ekologije. Objavio je više od 50 znanstvenih i stručnih radova te 7 knjiga. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika biran je 1992. godine a u nastavno zvanje profesora visoke škole biran je 2006. godine. Nagrađen je Godišnjom državnom nagradom «Ivan FILIPOVIĆ» (1990) Počasni je građanin grada Mainza. Član je International Leauge of Humanists i hrvatskog sociološkog društva.

Akademik Ivan CIFRIĆ
rođen je 1946. u Petrijevcima. U Osijeku je završio gimnaziju 1965. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1969 (studijska grupa: Sociologija – Filozofija), magistrirao 1973 i doktorirao 1980 iz ruralne sociologije. Godine 1997 izabran je za profesora sociologije u trajnom zvanju. Objavio je više od 100 znanstvenih radova, među kojima 13 knjiga te pedesetak stručnih radova. Jedan je od pokretača časopisa Revija za sociologiju (1970), a 1992. je pokrenuo i još uvijek uređuje časopis Socijalna ekologija i časopisnu biblioteku Razvoj i okoliš (1994) te biblioteku Societas (1997) Na Odsjeku za sociologiju FF u Zagrebu predavao je više kolegija: Sociologija obrazovanja, Sociologija sela, Sociologija religije, Socijalna ekologija, Hrvatsko društvo, Etika okoliša. Posljednja tri uveo je kao nove kolegije u nastavu sociologije. Predavao je kao gost ili voditelj kolegija i na drugim poslijediplomskim studijima (u Zagrebu, Zadru, Ljubljani). Redoviti je član HAZU – Razred za društvene znanosti od 20.05.2010. a od 02.11.2010. je voditelj Odsjeka za etnologiju HAZU. Član je Hrvatskog sociološkog društva, Međunarodnog sociološkog udruženja (International Sociological Association – RC 24) i Hrvatskog bioetičkog društva. Nagrađen je Medaljom Filozofskog fakulteta (1990) te Godišnjom državnom nagradom za znanost(2000). Dobitnik je priznanja Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar za razvoj sociologije u Hrvatskoj(2005). 

 

KLIKNITE NA NASLOVNU STRANICU KAKO BI OTVORILI
KOMPLETAN SADRŽAJ STUDIJE