Crnogorska dijaspora

Crnogorska dijaspora je jako brojna i prisutna na svim kontinentima. Većina udruženja naše dijaspore imaju već napravljene sajtove na kojima se prikazuju sadržaji koji se odnose na njihov život i rad, a preko tih sajtova mogu se ostvariti kontakti sa njima. Kako imamo dobru saradnju sa većinom udruženja naše dijaspore, u ovoj kategoriji navodimo linkove do njihovih sajtova.

www.montenegro-canada.com
www.montenegro.org.au
www.montenegro-world.com
www.krstas.rs
uprava za dijasporu
matica crnogorska
www.vijece-crnogoraca-zagreb.hr
www.montenegro-macedonia.mk
www.montenegrinos.com.ar
www.gusinje-plav.com
Montenegrinos Argentina