Crnogorski gitaristički duo Goran Krivokapić i Danijel Cerović – J.S.Bach: “English suite”

 

 

Crnogorski gitaristički duo Goran Krivokapić i Danijel Cerović

J.S.Bach: “English suite” BWV 811 – Prelude

Guitar Partita Seoul – South Korea