Crnom Gorom: Mataruge, Vukovo Brdo – Divlja ljepota

 
 

U okviru oblasti Crnom Gorom, nastavljamo sa predstavljanjem manje poznatih predjela i krajolika Crne Gore. Nastojaćemo i u narednom periodu da vam približimo skrivene prirodne dragulje Crne Gore. U ovom prilogu predstavljamo Mataruge i Vukovo Brdo o kojima je na našem portalu objavljena opširna studija od istog autora Mija Janjuševića.

“Pljevaljske Mataruge su regija, ili bolje reći oveća površ, smještena s desne strane rijeke Ćehotine (gledano od njenog izvorišta, u pravcu Pljevalja). S juga su omeđene strmim i kamenitim ćehotinskim kanjonom, sa zapada kanjonom Dubočice, sa sjevera Ravnom gorom i Katuništem, sa istoka vijencima Kamene Gore.

 

Smještene su s obje strane dobrog asfaltnog puta koji od Pljevalja vodi ka Slijepac Mostu (Bijelo Polje) i udaljene su od njih oko dvadesetak kilometara. U njihovom središtu su dva oveća polja: Mataruško i Ljutičko, koja su do skoro obrađivana. Iznad njih se uzdižu kraški brjegovi koji naglo prelaze u značajnija uzvišenja – Kartalovo brdo, Mataruške strane, Cvijetino, Brezansko i Janjuško brdo…” – iz studije Mataruge, autora Mija Janjuševića

 

Crnom Gorom

Mataruge, Vukovo Brdo
Divlja ljepota

autor
Mijo Janjušević