Da san postane java

Poštovani posjetioci, portal Montenegrina nastavlja sa prezentovanjem i pomaganjem mladih stvaralaca iz raznih oblasti kulture, umjetnosti, nauke…
Sa posebnim zadovoljstvom predstavljamo studentkinju Ivanu Dedić kojoj se pružila prilika da svoj već dokazani veliki rad i talenat nadogradi na prestižnom univerzitetu u Americi. Da bi to i ostvarila, odnosno kako sama kaže da to nebi ostao samo san, neophodno je da ljudi dobre volje koji mogu i hoće pomognu da Ivanin san postane stvarnost.

Cetinje-Boston

Ivana Dedić je student završne godine Fakulteta Dramskih Umjetnosti Univerziteta Crne Gore, odsjek Dramaturgija sa prosječnom ocjenom 10.00.  

Ivanina diploma 1 - 300
Od strane profesorskog kadra Akademije ocijenjena je kao student koji sa podjednakim angažmanom savlađuje sve zadatke koje postavlja naučno-istraživački aspekt studijskog programa kao i onaj kreativni, autorski, koji zahtijeva specifična profilacija Katedre za dramaturgiju koja edukuje buduće pisce za pozorište, film i televiziju. Dodijeljene su joj dvije prestižne studentske nagrade kao priznanje za njen pristup i angažovanje tokom studija.

Nagrade:
– Trinaestonovembarske nagrade Opštine Cetinje za izuzetan uspjeh postignut tokom studija
– Nagrade Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta Fakulteta Dramskih Umjetnosti.

Ove godine, Ivana Dedić je primljena na program Magistarskih studija Univerziteta Emerson u Bostonu (Sjedinjene Američke Države) ali i nagrađena stipendijom u visini od polovine troškova školarine za ostvarene rezultate tokom školovanja i napisane autorske radove. Ovo je još jedna velika potvrda njenog kvaliteta i početak ostvarenja sna o proširivanju znanja i usavršavanja u svojoj oblasti.

Ivanina diploma 2 - 500

Dakle, sve što je bilo do Ivane na ovom putu, ona je maksimalno dobro uradila. Međutim, postoje neki faktori na koje ni Ivana ni njeni najbliži nijesu u mogućnosti da utiču da bi do studija u Americi došlo.
Godišnja školarina iznosi 26.308 dolara,  a Ivanina obaveza je da obezbijedi oko 13.000 dolara po godini a studijski program je u trajanju od tri godine. Kako se radi o znatnom iznosu za tri godine, Ivanina porodica nije u mogućnosti da obezbijedi tolika sredstva za njeno školovanje.

Obraćamo se svima koji mogu da pomognu da Ivana nastavi svoje usavršavanje, da sredstva za ovu namjenu mogu uplatiti na žiro račun br. 510081098421504703 kod Crnogorske komercijalne banke.

Za eventualne bliže informacije evo Ivaninih kontakt podataka:

Ivana Dedić
e-mail: ivana.dedic@ymail.com
tel: 067/280-736

Nadamo se da ćemo uskoro, 
naravno uz vašu pomoć,
Ivani poželjeti srećan put u Ameriku.