Danilo Radojević – Problemi crnogorske istorije oko prvoga svjetskoga rata

 

Poštovani posjetioci,
Objavljujemo veoma važan tekst dr Danila Radojevića “Problemi crnogorske istorije oko prvoga svjetskoga rata”. Tekst je publikovan 1971. godine u časopisu “Kritika” koji je izlazio u Zagrebu.

 

Dr Danilo Radojevic - 250

Danilo Radojević rođen je u Mokrome, kraj Šavnika, 1932. godine. Filološki fakutet i magistraturu završio je u Beogradu, a na Sveučilištu u Zagrebu stekao je zvanje doktora humanističkih nauka. Do danas je objavio 18 monografskih publikacija, priredio 14 knjiga te nekoliko desetina studija, eseja i novinskih članaka.

Tekst o bogatom naučnom radu dr Danila Radojevića možete pročitati ako kliknete na sljedeći link: NAUČNI RAD

 

PROBLEMI CRNOGORSKE ISTORIJE OKO PRVOGA SVJETSKOGA RATA

Ima mnogo tekstova, različite vrijednosti, u kojima se govori o učešću Crnogoraca u prvom svjetskom ratu i zbivanjima koja su posljedica odnosa stvorenih u tijem danima. Međutim, karakteristično je da se u mnogima od njih ne sagledava crnogorska istorija u širemu rasponu, ne procjenjuju se događaji u jednome vremenskome periodu koji je duboko povezan, nego se izolirano tretiraju pojedina zbivanja i akteri, pa su zato i zaključci o bitnim pojavama često neistorijski, ne daju kontinuitet odnosa (neki autori stvaraju samo privid kontinualnog posmatranja). Problematika o tome periodu crnogorske istorije može se, grubo, podijeliti na nekoliko osnovnih pitanja od čijeg tačnog razrješavanja, svakoga od njih, zavisi i valjanost opšteg pogleda: a) zašto je Crna Gora ušla u prvi svjetski rat i sa kakvim ciljem, b) agresivni ciljevi Srbije na Balkanu, c) pitanje “tajnog ugovora Crne Gore sa Austrougarskom”, kao dio specijalnog rata protivu Crne Gore od strane Srbije i učinak te propagande na razaranje Crne Gore kao drţave, č) odnos velikih sila prema Crnoj Gori, ć) odnos jednoga dijela crnogorske buržoazije prema tadašnjem režimu u Crnoj Gori i njezina kolonijalna vezanost za srpsku buržoaziju, d) pitanje odstupanja crnogorske vojske kod savezničkih trupa (1916), dž) odnos srpske vlade prema crnogorskoj vojsci, đ) bespravnost akta prisajedinjenja Crne Gore Srbiji, e) produženi rat u Crnoj Gori koji je vodila srpska vojska za ciljeve velikosrpske buržoazije i dvadesetogodišnji otpori crnogorskog naroda nacionalnom ugnjetavanju i porobljavanju koji su kulminirali u ustanku, 1941.

 

KLIKNITE NA PRVU STRANU KAKO BI OTVORILI 
KOMPLETAN SADRŽAJ TEKSTA

Prva strana teksta Problemi crnogorske istorije oko prvoga svjetskoga rata dr Danila Radojevica