Dijaspora – Likovno stvaralaštvo Radosava Markovića

 

 

Marković Radosav Rajo

Marković Radosav Rajo rođen  12.06.1954, u Brezojevice Plan Crna Gore. Osnovnu školu je završio u Plavu, gdje je nastavnik Ibro Reković  uočio talenat i podržao ga da nastavi u likovnoj umetnosti. Posle završene umjetničke škole u Peći gdje dobija spoznaju i saznanje u likovno obrazovanje od vrsnih pedagoga i umjetnika profesora Miketić Radosava – Muse, Veljka Radovića, kao i dr. koji su imali uticaj na daljem umjetničkom izražaju likovnog stvaralstva Radosava Markovića.

Na insistiranje svojih profesora upisuje likovnu akademiju u Prištini u klasi profesora slikara Redžepa Ferija od kojega dobija veliko bogatstvo u likovnom izražavanju. Posle prekida studiranja zbog obaveza JNA, nastavlja studiranje u Skpolju na fakultetu likovne umjetnosti u klasi profesora Petra Mazeva. Diplomira slikarstvo u klasi Petra Mazeva prve generacije na FLM i prvi student koji diplomira u prvoj generaciji slikarstva.

Posle fakulteta obavlja zadatke dizajnera u Teteksu i Yumco Vranje i mnogo obaveza u okviru bivše Yu dizajna tekstila i mode Balkana.

Imao više samostalnih i grupnih izložbi u bivše YU države i učesnik likovnih kolonija Plava i likovne kolonije Visitor – Predrag Bulatović.

Živi i radi u Makedoniji. Podržan od žene Ankice Marković, sina Stefana i ćerki Klimentine i Angele.

Kontakt: tel 078/404-671

 

1

2

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20