Dim Tim – Oslikan mural na fasadi Muzeja Pankratium u AustrijiBeograd, 28. avgust 2019.

Mural AMAZE, Muzej Pankratium– the House of Amazement, Kunstlerstadt Gmünd, Austrija

…a meeting point of art and science…mesto susreta umetnosti i nauke

Dim Tim je upravo završio oslikavanje murala Amaze na 300 kvadratnih metara fasade, a po pozivu Muzeja Pankracijum iz Gmunda, grada umetnika u Austriji. Postavka Muzeja se bavi fenomenima zvuka i svetlosti. Građevina ima originalnu srednjovekovnu kapelu sa freskama u kojoj se svakodnevno izvodi muzika. Najstariji deo Muzeja  je u stilu Romanike i datira iz XI veka, a dva novija dela izgrađena su u Gotskom stilu u XIV, odnosno XVI veku.  Svake godine Muzej organizuje internacionalni muzički OBERTONFESTIVAL.

Posetioci svih uzrsta, rasa i religija u ovaj muzej dolaze iz različitih delova sveta, sa raznovrsnim iskustvima, idejama, verovanjima i vrednostima.

Ceo svet je postao prilično bučan, a tanani zvuci se gube i nestaju suviše lako! Ali to nije tako u Muzeju Pankracijum… the House of Amazement, u Kući čuda: onaj ko je zadivljen, postaje tih i zastaje; oni koji su začuđeni drže širom otvorene oči, uši a često i usta. A otvorenost vodi radoznalosti i percepciji.

Mural AMAZE
Detalj murala AMAZE
Umetnička kolaborativna grupa Dim Tim
Grad umetnika Gmund, pogled sa ulice na Pankracijum, građevinu Muzeja sa originalnim freskama iz XIV veka
Najstariji deo građevine ima zidove debele i preko jednog metra, a po stilu pripada Romanici XI veka
Kafeterija muzeja se nalazi u najstarijem delu građevine iz XI veka
Detalj murala: Dim Tim Homage za Leonarda
Zvuk i Svetlo, jedna od instalacija u muzeju
U Gmundu gradu umetnika tokom leta 2019. postavljena je izložba Wilijama Tarnera, a nakon izložbi Direra, Goje, Miroa, Matisa…
Nanošenje završnog zaštitnog premaza – fotokatalitičke nano prevlake

Godine 2019. svet slavi stogodišnjicu Bauhausa: 100 godina preispitivanja sveta. Nakon samostalne izložbe Bauhaus revisited, ovaj mural reflektuje još jedan od načina promišljanja nove ere… This mural reflects the modern mindset of a new era.   

Dim Tim je bio inspirisan muzejskim vrednostima Pankracijuma i uspostavljenim dijalogom između umetnosti i nauke.

AMAZE je vibrantan mural i konstruktivistički po svojoj srtukturi, referiše na stil Bauhausa čiji su masteri  Paul Klee i Wassily Kandinsky uticali na umetnički diskurs grupe Dim Tim. Mural čini struktura od 14 geometrijskih oblika u 8 boja, koji  pozivaju na vizuelno putovanje. Elementi su međusobno povezani mrežom paralelnih linija podsećajući na krvotok živog organizma koji izlazi iz utrobe muzeja. Takođe, mural AMAZE može biti i vizuelna interpretacija muzike koja izlazi kroz prozore Kuće čuda. Univerzalni vizuelni jezik geometrije kroz mrežu interkonekcija vodi posmatrače u istraživanje murala.

Tu su naravno i skrivena značenja murala…jedno od njih bi mogla biti zvezda sa dvanaest zraka, celestialni sat naslikan na delu zida starom 500 godina, kao omaž Leonardu (ove godine se obeležava  500 godina od njegove smrti).

Nakon oslikavanja ekološkim bojama, mural AMAZE je zaštićen posebnom bezbojnom HGP fotokatalitičkom nano prevlakom radi zaštite od UV zraka i organskih zagađivača ( bakterija, mahovine, lišajeva, plesni i drugih destruktivnih mikroorganizama). Pod dejstvom sunca i kiše mural se sam čisti  koristeći mehanizme iz prirode. Na ovaj način se umetnost i nauka ponovo prepliću na očuvanju kulturnog nasleđa promovišući ekološke principe.

Text i Fotografije – Dim Tim


KRATKA BIOGRAFIJA

Danijela Mršulja Vasić i Milenko Vasić su vizuelni umetnici koji rade zajedno u različitim medijima (slika, skulptura, fotografija i instalacija), spajajući od 2011. godine svoje poetike i iskustva u Umetničku kolaborativnu grupu Dim Tim.

Trinaest samostalnih, dvadeset grupnih izložbi, dvadeset pet murala / zidnih slika i skulpture u javnom prostoru, realizovali su u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Austriji, Italiji, Nemačkoj, Francuskoj, Švajcarskoj i Vijetnamu.

Najbliže određenje za formalne uzore Dim Tima i moguću plastičku aproprijaciju elemenata je umetnost međuratne avangarde kao i interdisciplinarna komunikacija aktera i dela delotvorno organizovanih oko institucije Bauhausa.

Izgradili su do sada svoje reprezentativne cikluse Metamorfoze (Alibi za retoriku utopijske arhitekture), Cripto, Post War, Clone, City, Echo (Post truth) i Ka utopiji.

U svojoj umetničkoj praksi Dim Tim se bavi utopijom, istorizacijom umetnosti i mogućnostima komunikacije među ljudima i različitim kulturama u vreme brze individualizacije koje je podstaknuto novim tehnologijama, društvenim mrežama i virtuelnim svetovima. Dim Tim komentariše nove odnose i ponašanje u modernim aglomeracijama, analizira otuđenje prostora u habitatima, traži alternativne javne prostore za izlaganje različitih umetničkih praksi i promoviše nove umetničke diskurse.

U tom smislu, Dim Tim je autentični analitičar mnoštva procesa u svetu i unutar kulturne sredine u kojoj se kreće i na taj način evocira kreativnost, mišljenje i sve ono što je podsticajno u protivrečnostima društvenih prilika u kojima živimo.

Žive i rade u Beogradu i Kotoru. 

https://dimtimart.wordpress.com/