Dimitrije Popović – Biografija

 

 

 

 

Dimitrije Popović je rođen 4. marta 1951. na Cetinju. Završio je studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1976. Za boravka u Parizu 1974. upoznaje pariškog kolekcionara gospodina Davriera, pa u sastavu njegove zbirke izlaže 1978. u Galeriji Alexander Braumüller s umjetnicima Salvadorom Dalijem, Ernstom Fuchsom, Victorom Braunerom, Dadom Đurićem, Leonorom Fini i drugima. U Pforzheimu 1982, Galerija Liberta i Universal Fine Arts iz Washingtona, organiziraju mu zajedničku izložbu grafika s Salvadorom Dalijem. Iste godine, u povodu velikog jubileja “Leonardo a Milano – 1482-1982”, izlaže ciklus crteža Omaggio a Leonardo u milanskoj Palazzo Sormani. U povodu 27. međunarodnog umjetničkog festivala “Due mondi” grad Spoleto u kojemu se taj festival održava, organizira mu izložbu slika, crteža i grafika. U godini jubileja, dvije tisuće godina kršćanstva, izlaže u Rimu ciklus raspeća CORPUS MYSTICUM u Sant Andrea al Quirinale, Santa Maria del Popolo – l’Agostiniana arte sacra conteporanea i u Pantheonu. Jedan je od petnaest umjetnika, likovnih kritičara i filozofa, (M. Botta, M. Cacciari, M. Paladino i P. Portghesi), koji su pozvani da odgovore na “Pismo Pape Ivana Pavla II umjetnicima”. Odgovori su objavljeni u knjizi “Umjetnici odgovaraju Papi Ivanu Pavlu II”, izdavač Sri spa – Milano, 2003.

 

VAŽNIJE SAMOSTALNE IZLOŽBE

1974.   Cetinje, Plavi dvorac
1978.   Pariz, Galerie Alexander Braumüller (sa E. Fuchsom i Dadom Ðurićem) Beograd, Galerija 73 Titograd, Moderna galerija
1979.   Beograd, Beogradske galerije 78. izbor, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić Zagreb, Galerija Spektar Ženeva, Galerie Una
1980.   Zagreb, Salon Galerije Karas, “Eros i Thanatos” Zagreb, Nacionalna i sveučilišna biblioteka
1981.   Zagreb, Galerija Schira “Omaggio a Leonardo” Rijeka, Mali salon Moderne galerije
1982.   Milano, Palazzo Sormani, “Omaggio a Leonardo” Pforzheim, Galerie Liberta, Dali & Dimitrije
1983.   Beograd, Galerija Grafički kolektiv, “Judita” Spoleto, Scalone d’Onore (27. festival Due Mondi)
1985.   Rim, Studio S – arte contemporanea, “Corpus mysticum”
1987.   München, Galerija Scorpion
1988.   Zagreb, Umjetnički paviljon, Ciklusi – retrospektiva Titograd, Galerija nesvrstanih zemalja – retrospektiva
1989.   Milano, Galerija d’arte il Cannocchiale Maribor, Galerija Hest
1990.   Rijeka, Galerija Laval – retrospektiva Pariz, SAGA, Grand Palais, Galerija Politeo, Dimitrije Popović – Boris Bućan
1991.   Dubrovnik, Rozario, “Requiem”
1992.   Zagreb, Muzejsko – galerijski centar, “Corpus Aeternum” Zagreb, Galerija Studio D, “Marilyn Monroe”
1993.   Beč, Galerija MC, “Marilyn Monroe”
1994.   Zagreb, Muzejsko – galerijski centar, “Skulpture”
1995.   Zagreb, Galerija Studio D, 25 godina nadrealizma Zagreb, MGC, Galerija Gradec, “Mit žene”
1998.   Zagreb, MGC, Klovićevi dvori, “Misterij muke”
1999.   Milano, Fondazione Stelline, Sala del Collezionista, “Tijelo i prostor” (e Omaggio a Leonardo)
1999.   Milano, Mercedes Benz – Spot
1999.   Montagnana, Castello di San Zeno
2000.   Rim, Sant Andrea Al Quirinale Santa Maria del Popolo, l’ Agustiniana arte sacr contemporanea, Pantheon
2002.   Padova, “Ex macello” Dimitrije e Dante Ravenna, Centro Dantesco, Dimitrije e Dante
2004.   Zagreb, Gallery Mala, “Ole Dalì”, Padova, Arte Padova 2004., “Ole Dalì”, Bari, Arte expo 2004., “Ole Dalì”, Triest, Palazzo Morpurgo, “Hommage á Dalì”
2005.   Barcelona, Museo Diocesa, Hommage á Dalì Moret-sur-Loing, Galerie Arthé, Cetinje, Plavi dvorac, Retrospektiva 1967-2005
2006.   Piazzola sul Brenta, vila Contarini “Ave a Mantegna”
2008.   Pescara, “Casa di Dante” Zagreb, Galerija Klovićevi dvori,”Marija Magdalena”
2009.   Opatija, Umjetnički paviljon Juraj Šporer, “Corpus Mysticum”, Mostar, Umjetnička galerija Kraljice Katarine, “Corpus Mysticum”, Podgorica, Centar savremene umjetnosti,”Marija Magdalena”, Zagreb, Studio Moderne galerije Josip Račić,”Kafka”, Pariz, Galerie Lavignes Bastille,”Marija Magdalena”, Osjek, Galerija likovnih umjetnosti “Kafka”
2010.   Zagreb, Studio Moderne galerije Josip Račić,”Judita”, Prag, Dea Orh Art Gallery,”Kafka”, Dubrovnik, Palača Sponza, “Kafka”, Dubrovačke ljetne igre, Zagreb, Muzej Mimara,”Saloma”

 

KNJIGE

Popović, Dimitrije, Veronikin rubac. Matica hrvatska, Zagreb 1996.
Popović, Dimitrije, Smrt u slikarstvu. Matica hrvatska, Zagreb, 2001.
Popović, Dimitrije, Šaško, Ivan; Kusin, Vesna; Prcela, Frano. Sumnja kao krepost. Dominikanska naklada Istina, Zagreb, 2003.
Popović, Dimitrije, Priče iz Arkadije, Ex libris, Zagreb, 2005.
Popović, Dimitrije, Corpus Mysticum, Prometej, Zagreb, 2007.
Popović, Dimitrije, Raspeće strasti, roman, Naklada Ljevak, Zagreb, 2008.
Popović, Dimitrije, Blud i svetost, roman, Naklada Ljevak, Zagreb, 2010.
Popović, Dimitrije. Smrt Danila Kiša, VBZ, Zagreb, Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb, 2011.

MONOGRAFIJE

Depolo, Josip; Maroević, Tonko; Tenžera, Veselko. Dimitrije.Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb.
Penelope, Mario. Guarino, Sergio, Elsa De Giorgi; Corpus mysticum. Galeria studio S-arte contemporanea,
Biblioteka Segni (di) segni, Knjiga 13. Rim, 1985.
Maroević, Tonko. Dimitrije. Judita, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb – Umjetnički muzej, Cetinje. Zagreb, 1986.
Kapor, Momo; Depolo, Josip. Dimitrije. Književne novine Beograd, 1987.
Biškupić, Božo. Dimitrije, skulptura. Predgovor Giorgio Segato. Belus, Zagreb, Knjiga 1, 1994.
Maroević, Tonko; Blagus, Goran. Dimitrije – 25 godina nadrealizma, Trident, Zagreb, 1995.
Segato, Giorgio. Dimitrije – Corpus mundi. Skaner studio, Zagreb, 1999.
Popović, Dimitrije; Maroević, Tonko; Depolo, Josip; AVER, Ruth; Zinaić, Milan. Dimitrije – Marilyn Monroe, Europa press holding, Zagreb, 2000.
Segato, Giorgio; Bazoni, Maurizio; Hekman, Jelena; Popović, Dimitrije. Dimitrije e Dante, Skaner studio, Centro Dantesco, Zagreb, Ravena, 2002.
Popović, Dimitrije, Ole Dali – Ave Mantegna, Skaner Studio, Zagreb 2008.
Popović, Dimitrije, Marija Magdalena, Skaner Studio, Zagreb 2008.
Popović, Dimitrije, Judita, Skaner Studio, Zagreb 2010.
Katunarić, Dražen, Popović Dimitrije, Saloma, Skaner Studio, Zagreb, Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb, 2010.
Köerbler, Iva, Popović Dimitrije, Plakati, Skaner Studio, Zagreb, Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb, 2011.

NAGRADE

1969.   Prva nagrada za slikarstvo, likovni susret, Cetinje.
1970.   Prva nagrada za slikarstvo, Biennale mladih, Titograd.
1971.   Medalja za slikarstvo na izložbi, Artisti in Via Suppa, Bari.
1972.   Treća nagrada za slikarstvo, Salon 13. Novembar, Cetinje.
1974.   Prva nagrada za crtež na 9. Zagrebačkom salonu, Zagreb
1977.   Nagrada ULUBIH na 6. Zagrebačkoj izložbi crteža Zagreb, nagrada 7. sekretara SKOJ-a za slikarstvo na izložbi Salon mladih, Zagreb.
1978.   Nagrada Galerije Jugoslavenskog portreta, Tuzla, na VI međunarodnoj izložbi crteža, Rijeka.
1979.   Nagrada USIZ-a za kulturu SR Hrvatske na VII Zagrebačkoj izložbi crteža, Zagreb; Nagrada za crtež na I septembarskom salonu, Nikšić.
1980.   Nagrada za crtež u 2. dubrovačkom Salonu, Dubrovnik. Nagrada za crtež na izložbi Suvremeni crnogorski crtež, Titograd.
1981.   Nagrada za crtež na VII Triennalu suvremenog Jugoslavenskog crteža, Sombor.
1983.   Nagrada za crtež, Salon 13. Novembar, Cetinje.
1984.   Nagrada Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne biblioteke, Zagreb, na 13. Zagrebačkoj izložbi grafike, Zagreb.
1984.   Nagrada publike na izložbi Kritičari su predložili – publika bira, Galerija AZ, Beograd.
1984.   Nagrada grada Cetinja za likovnu umjetnost, Cetinje.
1985.   Nagrada za grafiku na izložbi Kroz istoriju umetnosti, Apatin.
1987.   Nagrada za crtež na 16. Biennalu mediteranskih zemalja, Aleksandrija.
1988.   Nagrada 13. juli za likovnu umjetnost, Titograd.
1996.   Odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za postignuća u likovnoj umjetnosti, Zagreb.
1997.   Godišnja nagrada za likovnu umjetnost Centra suvremene umjetnosti Podgorica.
1998.   Zlatna medalja Giacomo Manzù – Ministro provinciale dei Frati Minori Conventuali za skulpturu na izložbi XIII Biennale internazionale dantesca “La porta per la città di Dante: Paradiso”, Ravenna.
1999.   Medalja za sliku “Il Palium 1999”, Comitato Palio 10 comuni del montagnese, Montagnana.
2000.   Nagrada “Imigliore dell anno”, za rimske izložbe, Rim – Krakow.
2002.   Medalja za slikarstvo “Giotto e il suo tempo”, za izložbu Dimitrije e Dante, Padova.
2006.   Medalja “Andrea Mantegna” za izložbu Hommage à Mantegna, Padova.
2007.   Medalja “Hrvatska kultura” za likovnu umjetnost, Zagreb.
2010.   Treća nagrada Večernjeg lista ”Ranko Marinković” za kratku priču, Zagreb.

 

POČETNAGALERIJATEKSTOVI