Dr Božidar Šekularac – Crnogorski anali

CRNOGORSKI ANALI

“Ljetopisi su, u stvari, hronike (annales) pojedinih vladara i čitave loze, izložene u dihi vizantijske hronografije, u prirodnom vremenskom razdoblju. Ljetopisom se nazivaju i knjige zapisa pretežno istorijskog karaktera u koje se događaji unose hronološkim redom. Imaju opšti dio koji počinje stvaranjem svijeta i posebni dio koji obuhvata dejstvo pojedinca, vladara, svetaca, istaknutih ljudi, ponekad bez odgovarajuće veze sa vremenom. Dijele se na starije, koji su duži i stilski dotjeraniji i mlađe mnogobrojnije. Ljetopis – latinski annales, od annalis – godišnji, onaj koji se tiče godina.

Cetinjski ljetopis sadrži sve pomenute dijelove, ali i specifične pojedinosti, kao što su prijepisi povelja crnogorskih vladara i sl. On istovremeno predstavlja razmeđe: njime se završava razvijanje starijih ljetopisa, a počinju mlađi. Međutim, ovdje se nalaze rodoslovi Crnojevića i srpskih despota, tako da u tom dijelu ovaj ljetopis ima karakter rodoslova. U pojedinim dijelovima to je i kopijalna knjiga…”

KLIKNITE NA FOTOGRAFIJU NASLOVNE STRANE KNJIGE
DA OTVORITE NJEN SADRŽAJ