Dr Danilo Radojević – Politička misao dr Sekule Drljevića

 

Poštovani posjetioci, objavljujemo uvodnu studiju dr Danila Radojevića, za knjigu “Dr Sekula Drljević – Politička misao”. Knjiga je štampana 2007. godine u Podgorici, a sadrži izbor tekstova dr Sekule Drljevića, kao i obimnu arhivsku građu koja dokumentuje studiju. Izbor tekstova i arhivske građe uradio je dr Danilo Radojević. 

Objavljivanje sadržaja na našem portalu ima potpuno neprofitni karakter i služe isključivo u edukativne svrhe. Zabranjeno je preuzimanje ove studije sa našeg portala i njeno dalje reprodukovanje u drugim medijima bez odobrenja autora.

Dr Danilo Radojevic - 250

 

Danilo Radojević rođen je u Mokrome, kraj Šavnika, 1932. godine. Filološki fakutet i magistraturu završio je u Beogradu, a na Sveučilištu u Zagrebu stekao je zvanje doktora humanističkih nauka. Do danas je objavio 18 monografskih publikacija, priredio 14 knjiga te nekoliko desetina studija, eseja i novinskih članaka.

Tekst o bogatom naučnom radu dr Danila Radojevića možete pročitati ako kliknete na sljedeći link: NAUČNI RAD

 
 POLITIČKA MISAO DR SEKULE DRLJEVIĆA

“Rad dr Sekule Drljevića, advokata, političara, publiciste, teoretičara Crnogorske (federalističke) stranke, bio je više decenija, u jednom stepenu, zaobilažen, nije tretiran kao nužna tema istraživanja. Zato su, najčešće Dr Sekula Drljevic - Politicka misao - Koricauzgred, pominjane uopštene ocjene koje su nastajale u fazama jakih političkih sukoba sa koncepcijama koje je Drljević zastupao. U takvom odnosu prema tome značajnom političkom akteru, u nekim fazama protivrječnom, zatim odlučnom kad je u pitanju vraćanje subjektiviteta crnogorskoj državi, nije prisutna želja za studioznijim pristupom njegovim pogledima na crnogorske i južnoslavenske društvene i državne probleme, već je dominirala namjera da se odbaci u cjelini, učini (i arhivski) nepristupačnim.

Drljevićeva pojava je veoma značajna za izučavanje razvoja pogleda Crnogoraca na vlastitu etnogenezu i državni status Crne Gore. Njegova saznajna lutanja, proces odvajanja od (nametnute) tuđe mitske svijesti, trajala su više od tri decenije, a posebno je važan period od 1919. godine, kada cijelu svoju djelatnost vezuje za interese crnogorskog naroda, nakon što je i sam bio doprinio nestanku crnogorske države. U to vrijeme nalazio se u stalnom sudaru sa velikosrpskim državnim projektom, jer je pokušavao da dođe do teoretske i praktične mogućnosti za obnovu crnogorske samostalne države, ili da se postigne ravnopravna pozicija crnogorskog naroda u okviru “udruženih zemalja”. Pred sobom je imao protivnika – srpsku imperijalno orijentisanu buržoaziju, iza koje je bila vojno-policijska sila i zakonodavstvo koje odgovara toj sili…”

 

KOMPLETNU STUDIJU MOŽETE PROČITATI
AKO KLIKNETE NA NASLOVNU STRANU KNJIGE

 

Dr Sekula Drljevic - Politicka misao - Korica