Dr Danilo Radojević – Smisao sporova nekih istoričara oko izvora za staru crnogorsku istoriju

 

Objavljivanje sadržaja na našem portalu ima potpuno neprofitni karakter i služe isključivo u edukativne svrhe. Zabranjeno je preuzimanje ovog naučnog rada sa našeg portala i njegovo dalje reprodukovanje u drugim medijima bez odobrenja autora.

 

Dr Danilo Radojević

 

Danilo Radojević rođen je u Mokrome, kraj Šavnika, 1932. godine. Filološki fakutet i magistraturu završio je u Beogradu, a na Sveučilištu u Zagrebu stekao je zvanje doktora humanističkih nauka. Do danas je objavio 18 monografskih publikacija, priredio 14 knjiga te nekoliko desetina studija, eseja i novinskih članaka.

Tekst o bogatom naučnom radu dr Danila Radojevića možete pročitati ako kliknete na sljedeći link: NAUČNI RAD

 

 

 

SMISAO SPOROVA NEKIH ISTORIČARA OKO IZVORA
ZA STARU CRNOGORSKU ISTORIJU

 

“Najstarije crnogorsko istoriografsko djelo, Kraljevstvo Slavena Popa Dukljanina, nezaobilazno je kao izvor za rekonstrukciju srednjovijekovne crnogorske istorije. Neka mjesta u njemu izazvala su polarizaciju hrvatskih i srpskih istoričara. Iz Dukljaninova djela saznajemo i o staroj podjeli Ilirika; u vrijeme kralja Svetopeleka Primorje (Marittima) podijeljeno je na dva dijela: od Dalme (Duvno) do Valdemina (Vinodol) – Croatia Alba, a od Dalme do Bambalone (vjerovatno Drač) – Croatia Rubea. Naziv Crvena Hrvatska ima indirektnu potvrdu kod Konstantina Porfirogenita i ruskog ljetopisca Nestora koji pominju Bijelu Hrvatsku. Dukljaninov pomen Crvene i Bijele Hrvatske bio je osnova za svojatanje Crnogoraca od strane jednog dijela hrvatskih istoričara, kao i jedan od povoda za devalviranje Dukljanina kao izvora, od strane nekih srpskih istoričara…”

 

KLIKNITE NA POČETNU STRANU KAKO BI OTVORILI 
KOMPLETAN SADRŽAJ NAUČNOG RADA

Dr Danilo Radojevic - Naucni rad oko izvora za staru crnogorsku istoriju