Dr Goran Sekulović – Potenčeni grobari Crne Gore

Poštovani pośetioci, objavljujemo knjigu dr Gorana Sekulovića “Potenčeni grobari Crne Gore”. Srdačno se zahvaljujemo gospodinu Sekuloviću koji je omogućio da knjigu integralno objavimo. 

Objavljivanje sadržaja na našem portalu ima potpuno neprofitni karakter i služe isključivo u edukativne svrhe. Zabranjeno je preuzimanje sadržaja sa našeg portala i dalje reprodukovanje u drugim medijima bez odobrenja autora.

BILJEŠKA O AUTORU

Goran Sekulović, rođen 1958. u Titogradu (Podgorici).
Književnik, filozof, esejista, teoretičar društva, novinar, publicista. Doktor pravnih i političkih nauka i magistar čiste filozofije. Stalno je zaposlen kao odgovorni urednik lista crnogorskih prosvjetnih, kulturnih i naučnih radnika „Prosvjetni rad”. Do sada je objavio sljedeće zbirke poezije: „Kamen raste”, „Muk muči”, „Negrad”, „Suvomeđa”, „Balada o modernom ratniku”, „Nježnosti predgrađa”, „Čekajući smrt”, „Kuća što se njiše”; haiku-zbirku: „Među trskama; Among roods” (dvojezično izdanje); zbirke poezije za đecu: „Čudionica” i „Iz zoološkog vrta” knjige pripovijedaka „Ruska kuća”, „Samoubica”, „Ruske priče”, esejističko-meditativnu prozu „Mraks” i zbirku poetske proze: „Biće je biće”, više priča i pripovjedaka u književnim časopisima i listovima, na nekoliko književnih konkursa imao otkupljene i nagrađene priče. Sekulović je prevođen na engleski, japanski, slovenački, bugarski, makedonski i poljski. Zastupljen je u Antologiji evropske i crnogorske haiku-poezije. Autor je većeg broja studija i članaka iz filozofije literature, književne kritike i esejistike o djelima Njegoša, Iva Andrića, Danila Kiša, Miodraga Bulatovića, Janka Đonovića, Marka Miljanova…
Objavio je još tridesetak knjiga iz politikologije, filozofije, crnogorske istorijske i duhove baštine, sociologije i publicistike, a u periodici preko pedeset naučnih članaka i oko dvjesta priloga raznovrsnog stvaralačkog karaktera.
Kao urednik izdavačke djelatnosti u NJP „Pobjeda” i predśednik nevladine organizacije iz kulture „DOB” („Društvo za očuvanje crnogorske duhovne baštine”), potpisao je preko pedeset izdanja. Učestvovao je na brojnim naučnim skupovima. Vanredni je član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti (DANU).

“Dr Goran Sekulović je u svojoj knjizi „Potenčeni grobari Crne Gore” objedinio kolumne-tekstove koje je in continuo objavljivao u „Pobjedi”. Može se komotno reći da je autor enciklopedijski pristupio iskazima državno-društvenog bitisanja savremene nam Crne Gore. Jednako su za pohvalu kriterijum njegova odabira pojava iz tekućeg života crnogorske stvarnosti i lapidarnost izraza njegovijeh tekstova. Njegova knjiga, konkretno kazano, obuhvata socijalnu, vjersku, nacionalnu, vladajuću političku i opoziciono-političku strukturu, naučni, nastavni, umjetnički, sportski i svaki drugi vid ispoljavanja crnogorske životne stvarnosti.

Skup kolumnijeh tekstova g. Sekulovića, koji su objedinjeni u ovoj knjizi, jednako se preporučuju đaku i studentu, političaru i naučniku, umjetniku i sportisti, radnom aktivisti i penzioneru, dami i gospodinu, drugu i drugarici. Upravo, tekstovi o kojima je riječ preporučuju se svakom žitelju koji sebe smatra homocjelinom u crnogorskoj društveno-državnoj cjelini. A sve je u Sekulovićevim tekstovima kazano tako terminiloški prikladno i misaono precizno kao da nije autor zaboravio savjet Vuka Karadžića da treba pisati tako da to što je napisano može učen čovjek čitati i neuk slušati…”

Novak Kilibarda

KOMPLETAN SADRŽAJ KNJIGE MOŽETE VIĐETI
AKO KLIKNITE NA NASLOVNU STRANU