Dr Petar Orahovac Crnogorac, predśednik Bugarske skupštine


Matica crnogorska objavila knjigu Dragana B. Perovića i Miroljuba Orlandića

Dr Petar Orahovac Crnogorac, predśednik Bugarske skupštine


Dr Petar Orahovac je rođen 1857. godine u crnogorskom selu Orahovu (Oraovu) u Kučima, a medicinu je završio u Moskvi 1883. godine. Nakon završenih studija radio je u Baru i Ulcinju da bi tokom 1884. godine otišao u Bugarsku. Dr Orahovac je jedan od osnivača Bugarskog ljekarskog saveza, a bio je i predśednik sofijskog ogranka Crvenog krsta. Aktivno se uključuje u politički život Bugarske i postaje vođa stranke koja se zvala „orahovisti“. Za narodnog zastupnika biran je s liste Demokratske stranke da bi 15. oktobra 1910. glasovima poslanika bio postavljen za predśednika Narodne skupštine. Umro je u Sofiji 1922. godine đe je i sahranjen. Sa Bugarkom dr Ninom Berovovom je imao petoro đece, a njegov sin Dimitar Orahovac (1892–1963), ugledni ljekar, član više akademija nauka, bio je dekan Medicinskog fakulteta u Sofiji, predśednik Bugarskog Crvenog krsta i rektor Univerziteta u Sofiji.

Knjiga o dr Petru Orahovcu je rezultat višedecenijskih istraživanja na kojima su autori radili. Najprije nezavisno jedan od drugog, da bi posljednjih nekoliko godina zajedničko istraživanje i rad doveli do objavljivanja ove monografije. Autori posebno zahvaljuju na podršci prilikom istraživanja u Bugarskoj Nj. E. gospođi Megleni Plugčijevoj, doskorašnjoj ambasadorki Bugarske u Crnoj Gori, koja je i autor predgovora. Posebno poglavlje koje je uradio Miroljub Orlandić posvećeno je iseljavanju Crnogoraca u Bugarsku. Koristeći podatke bugarskih institucija i popisa iz 1905. godine vijeka, saznajemo da se oko 300 ispitanika izjasnilo kao Crnogorci i da im je maternji jezik crnogorski. Centralni dio knjige posvećen je životu i djelu ovog humaniste kroz više poglavlja: Od Crne Gore do Bugarske; Bugarska kao nova otadžbina, značaj i doprinos; Nasljeđe Petra Orahovca – supruga dr Nina Berova, porodica i potomstvo. Knjiga obima 270 strana u dodacima donosi veći broj fotografija i dokumenata, a dat je i hronološki prikaz života i radova Petra Orahovca. Knjigu zaokružuju rezimei na crnogorskom, bugarskom i engleskom jezikau, imenski registar, literatura i bilješka o autorima. Urednik izdanja je Ivan Ivanović

Gospođa Meglena Plugčijeva u predgovoru navodi da je „pred nama impresivna knjiga koja nas upoznaje s uzbudljivom biografijom dr Petra Orahovca, koji je ostavio ne samo trajni trag u našim bilateralnim odnosima, već je predstavljao i politički, intelektualni i nadasve ljudski most, između naša dva naroda. Dr Petra Orahovca Bugarska je prihvatila kao rođenog sina, a on je uzvratio na najljepši način, dajući veliki doprinos razvoju zdravstvenog sistema u novoj domovini.“

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


20 − fourteen =