Dr sc. Stevo Đurašković – KRIZU ANTIFAŠIZMA PROIZVELA JE SAMA EVROPSKA UNIJA

Poštovani pośetioci, povodom 70 godina od pobjede nad fašizmom objavljujemo prilog dr sc Steva Đuraškovića, hrvatskog politologa mlađe generacije. Prilog je objavio “Crnogorski glasnik” – Glasilo Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba u broju 94. od 2015. godine.

STEVO ĐURAŠKOVIĆ rođen je 7. maja 1980. godine u Splitu. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao u Splitu. Diplomirao politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 2005 godine, magistrirao istoriju na Srednjoevropskom univerzitetu u Budimpešti (CEU) 2007. godine, te u decembru 2013. doktorirao na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani (FDV).

Od decembra 2007. godine radi na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, prvo kao znanstveni novak-asistent, a od 2014 kao poslijedoktorand. Sudjeluje u nastavi na preddiplomskim kolegijima Povijest hrvatskih političkih ideja, Politike povijesti, Suvremena hrvatska politička povijest, te na diplomskom kolegiju Povijest fašizma.

Sudjelovao je u više međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata, a akademsku godinu 2009/ 2010 boravio kao doktorandski stipendist u Bratislavi.

Stevo Djuraskovic 445

Dr sc Stevo Đurašković

KOMPLETAN PRILOG MOŽETE VIĐETI
AKO KLIKNETE NA UMANJENI PRIKAZ TEKSTA

Kriza antifašizma - tekst