Dr. sc. SVETOZAR MUSIĆ izabran za redovnog člana HAZU-a

 

 

Redovni članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) su 12. 5. 2016. na izbornoj skupštini u palači Akademije izabrali 11 novih članova.

Među izabranima u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti je dr.sc. Svetozar Musić.

Svetozar Musić je Crnogorac, član Društva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Montenegro“ Zagreb.

Dr Svetozar MusicDr. sc. Svetozar Musić rođen je 1946. godine u Skoplju (Makedonija). Diplomirao je na Odsjeku za kemiju – smjer fizikalna kemija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Svoju istraživačku karijeru započeo je nakon diplome kod prof. Mirka Mirnika u Laboratoriju za radiokemiju Instituta Ruđer Bošković i nakon dvije godine je magistrirao na Sveučilištu u Zagrebu. Doktorirao je 1978. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dosad je objavio u koautorstvu sa suradnicima oko 250 primarnih znanstvenih radova iz kemije i fizike metalnih oksida i oksidnih stakala u časopisima koje citira Current Contents, a koji su polučili više od 3000 neovisnih citata.

Otvorio je nova područja istraživanja u kemiji metalnih oksida, oksidnih stakala i staklokeramika s posebnim naglaskom na primjeni različitih spektroskopskih tehnika zbog fazne naravi ovih materijala.

Dobitnik je nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za cjelokupni znanstveni rad (2006.), i počasnog zvanje zaslužnog znanstvenika Instituta Ruđer Bošković 2012.

Prilog:
Danilo Ivezić, dipl. politolog