Dragan B. Perović – Decenija časopisa Komuna: Briga za baštinu i javno dobro


Decenija časopisa Komuna: Briga za baštinu i javno dobro

Zapisi izvornih melodija

Ovaj časopis je svjedočenje i ogled o pravim i najskrivenijim vrijednostima tradicijske duše crnogorskog naroda, očišćene od suvišne dekorativnosti i naracije. Zato odnos šire društvene zajednice i svih nas mora biti usmjeren na očuvanje ovako vrijednog i značajnog časopisa


Često smo pisali o tome da se u Crnoj Gori ne njeguje kultura śećanja. Srećom, kao rijetki, suprotni primjer koji zaslužuje duboko poštovanje, možemo navesti časopis „Komuna“. „Komuna“ se pojavila prije tačno jedne decenije. Politika koju njeguje redakcija i autori koji sarađuju u njoj, konceptualno i kulturološki može se sažeti u dvije blistave riječi: baština i javno dobro. Naravno, uz to ide simboličko značenje i ideal komune, kao dijela slobodarskog crnogorskog bića.

Pojava i format jedne ovakve vrste časopisa djelovala je možda i pomalo utopistički. „Komuna“ se pojavila u vrijeme u kome je informacija prije svega roba i u dobu đe se medijska industrija transformisala u industriju prodaje publike velikim oglašivačima. Postali su važni spektakl i reklama, a nestaju prave informacije i kritički pogled na stvarnost. Tome nijesu odoljeli ni tradicionalni ni novi mediji. Sve češće se poseže za senzacionalizmom, narušava se privatnost, a svijet su preplavile neistinite informacije. To polje djelovanja posebno su koristile populističke partije, što dodatno aktuelizuju pitanje odgovornosti medija prema društvu. Oni bi trebalo da budu prva linija odbrane prema javnosti, što podrazumijeva posebnu odgovornost ka auditorijumu, ali i odgovornost prema profesiji i profesionalnom integritetu.

U takvom miljeu gotovo romantičarski i donkihotovski nestvarno djeluje pojava „Komune“ kao zajedničkog dobra svih građana. „Komuna“ kao da djeluje s onu stranu zakona tržišta ponude i tražnje. Bavljenje temama koje se tiču naše duhovne vertikale, ponekad izgleda kao alhemičarski poduhvat, jer nam se ispod patine vremena i zapretanog śećanja pojavi blago kojega nijesmo svjesni. Danas, kada civilizacijom vladaju virtuelna stvarnost, genetička hrana i klonirana bića, kada se cijepa atom i uništava priroda, a ljudi pate od buke, depresije i apatije, kada se uzvišeno filozofsko biti zamjenjuje sa ne pitati, posredstvom ovog časopisa otvara se makar i simbolična briga i promišljanje za kvalitetno i plemenito. Zato „Komuna“ bezrezervno predstavlja mali-veliki simbol o kazivanju i pokazivanju naše prošlosti.

KROZ RAZLIČITOSTI

Ovaj časopis uvažava multikulturalni programski pristup u obradi i prezentaciji tema ukupnog civilizacijskog nasljeđa različitih kulturalnih epoha, vrijednosti i materijalnih tragova. „Komuna“ je značajna i kao kvalifikovani resurs za izučavanje, dijalog i transfer znanja budućim generacijama. Takođe, naučni, kulturološki i profesionalni dignitet „Komune“, objektivna je i temeljna materija na osnovu koje se mogu vjerodostojno proučavati najširi elementi sveukupne državno-istorijsko-duhovne baštine milenijumskog trajanja Crne Gore. U dobu globalizacije izazova i obaveza svih subjekata društva, posebno malih zajednica, očuvanje identiteta i njegovog mjesta u širim integracionim procesima je veoma važno. „Komuna“ se od početka svog postojanja na krajnje afirmativan i objektivan način zalagala za njegovanje i zaštitu identitetskih osobenosti naroda koji ođe žive.

Kulturološko nasljeđe i tradicijska vertikala bili su motivsko uporište redakcije koja nastoji da iz dubine prošlosti s mnogo manje emocija oblikuje i danas našu kulturnu tradiciju i duhovnu samosvijest. Ona nije više samo istorija jednog naroda, već vjekovni amanetni supstrat koji su naši preci svojim znanjem, duhom, vaspitanjem, djelovanjem i ponašanjem te filozofskim, etičkim i religijskim shvatanjem unijeli u umjetnost, arhitekturu, književnost, kulinarstvo, higijenu, u svoj svakodnevni način života. Nijedna civilizacija se ne može razvijati bez oslonca na sopstvenu tradiciju i korijene; nestajanje i nastajanje uvijek se prožimaju, dodiruju i naslanjaju. Kad bi sve propalo, a ostali samo običaji, to bi bilo dovoljno da se rekonstruišu naši životi.

Koncepcija kakvu dosljedno sprovodi časopis „Komuna“ pokriva onaj bitni segment kulture jedne države, čiji dobar dio često zna ostati van širih strategija koje se bave valorizacijom materijalnog i nematerijalnog nasljeđa. Usmjerenje na kulturnu baštinu lokalnih samouprava, što je zadatak koji ovaj časopis obavlja od 2011. godine, predstavlja veoma važnu dopunu procesu otkrivanja i afirmisanja našeg kulturnog nasljeđa. Zahvaljujući takvoj fokusiranosti, crnogorskoj stručnoj i laičkoj javnosti omogućen je uvid u često nepoznate slojeve narodnog stvaralaštva, kako onog materijalnog tako i onog koje se čuva u śećanju ljudi. Bez pisanih tragova kakve nam „Komuna“ ostavlja, veliki dio toga izgubio bi svoju autentičnost ili nestao u neumoljivom toku vremena. Zato deset godina izlaženja „Komune“ predstavlja svojevrsnu misiju registrovanja svih onih pojava i fenomena lokalnih tradicija, čime je omogućen dodatni uvid u međusobna prožimanja različitih kultura na našem prostoru.

SVIJEST I IDENTITET

Kulturno iskustvo prošlosti pokazuje svoju relevantnost u formiranju čovjekovog individualnog i kolektivnog identiteta. Ukoliko ne postoji jasna svijest o hiljadugodišnjoj istoriji, onda se ona pokazuje kroz arhetipove kolektivno nesvjesnog, opominjući savremenike na njihov odnos prema životu naših predaka i prema njihovom pogledu na svijet. Na tom tragu „Komuna“ svojim podsticajnim, izazovnim i pažljivim tematskim izborom čuva horizonte geografsko-ontološkog nasljeđa, njegove prenosive obrasce vjerovanja i istorijskog pamćenja.

Iako je prenošenje poruka neprikosnoveni zadatak svake generacije, u vremenu brzog zaborava, moderni čovjek sa rasutom pažnjom, živi u velikom raskoraku sa razumom i sa stvarnošću. U takvom ambijentu „Komuna“ je mirise našeg crnogorskog podnebesja približavala i onima koji ne poznaju svoju „izvornu melodiju“. Programska posvećenost „Komune“ u uranjanju prošlosti ogleda se u težnji da u svakom broju i tekstu odnjeguje zamakle tradicijske uzore śećanja kao nesebično blisko darivanje, uprkos svijesti formiranoj pod velom brendiranog shvatanja savjesti ili stvarnosti.

Kao autentična pojavnost trajnih vrijednosti naših predaka neophodna svakom naraštaju i vremenu, „Komuna“ će egzistirati kao oda dostojanstvu prošlosti koje pripada svima i svakom bez izuzetka. Ovaj časopis je svjedočenje i ogled o pravim i najskrivenijim vrijednostima tradicijske duše crnogorskog naroda, očišćene od suvišne dekorativnosti i naracije. Zato odnos šire društvene zajednice i svih nas mora biti usmjeren na očuvanje ovako vrijednog i značajnog časopisa. Na to nas je prije neki dan podśetio Amer Ramusović, direktor „Komune“, prilikom dodjele godišnjih nagrada i obilježavanja decenije izlaženja časopisa: „Zato smatramo da „Komuna“ zaslužuje da ima mnogo bolji i sigurniji institucionalni položaj u društvu, da bude trajno valorizovana u sjećanjima naših pokoljenja kao ovovremeni damar, kao hronika jedne nostalgije i kolektivne memorije, kao raskošan vez emocija, sa snagom iskrene potrage, neomeđeni od bilo koga ili bilo čega, da bi ostali raskošno svjedočanstvo vrednovanja vjekovnog trajanja vitalnih obrazaca naše naslijeđene patrijarhalne otmenosti, njenog autoriteta i mjere ljudske mudrosti“.

Izvor : Kult/Pobjeda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


20 + 1 =