Dragoje Živković: Istorija Crnogorskog naroda (od starijeg kamenog doba do kraja srednjeg vijeka)

Izdanje autorovih prijatelja, Cetinje, 1989. godine

“…Naučne pretpostavke o oblicima i manifestacijama života na ovom prostoru tokom starijeg kamenog doba (paleolita), oslanjale su se na rezultate arheoloških istraživanja u širim balkanskim i mediteranskim prostorima, pri čemu su se imale u vidu geografske koordinate, geomorfološki, klimatski i drugi određujući činioci…”

Kliknite na LINK da otvorite dokument.