Dubrovnik – Predstavljanje monografije dr Mirjane M. Blagojević


Monografija dr Mirjane Blagojević, advokatice i istoričarke prava iz Beograda, “Pod okriljem Svetog Nikole i Svetog Vlaha: Pomorsko pravo u Kotoru i Dubrovniku po odredbama njihovih statuta“, koju su krajem 2020. objavili izdavačka kuća HeraEdu iz Beograda i Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru, uskoro će biti predstavljena u Dubrovniku!

U poneđeljak, 15. novembra, s početkom u 19 časova, monografija će imati svoje premijerno predstavljanje u Republici Hrvatskoj, u Čitaonici Narodne knjižnice Grad. Događaj se organizuje na poziv javne ustanove Dubrovačke knjižnice, kojim se zaokružuje manifestacija Mjesec hrvatske knjige (detaljnije na ovom linku). Osim autorke, o knjizi će govoriti muzejski savjetnik Pomorskog muzeja Dubrovačkih muzeja Đivo Bašić, kao i mr Dušan Medin. Zbog ograničenog broja posjetilaca, skladno aktuelnim epidemiološkim mjerama, za dolazak je potrebno prethodno se najaviti putem e-maila na adresu press.dkd@gmail.com.

O KNJIZI

Monografija predstavlja priređenu doktorsku disertaciju, odbranjenu 2015. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pred komisijom u sastavu redovnih profesora: dr Mirko Vasiljević, dr Dragan Nikolić i dr Žika Bujuklić, mentor. Sadržaj knjige prilično je bogat i raznovrstan, i nudi, kako bolje upućenom čitaocu tako i onom prosječnom, mogućnost da sveobuhvatno sagleda i razumije kompleksni normativni sistem dva najmoćnija grada Južnog Jadrana – Kotora i Dubrovnika, ponajviše njihovih segmenata u domenu pomorskog prava. S druge strane, u knjigi je zastupljena i manja cjelina koja tretira pomorsko pravo i Budve i Paštrovića, dosad uglavnom slabije istraživanih s tog ugla. Knjiga je dio biblioteke-edicije “Vrt“ u kojoj izdavačka kuća HeraEdu iz Beograda objavljuje posebna izdanja koja nastoje da tumače kulturološke i društvene fenomene prošlosti i sadašnjosti. Kako je već istaknuto, drugi izdavač je nevladino udruženje iz Petrovca na Moru – Društvo za kulturni razvoj “Bauo“, koje, kako mu i naziv kaže (“bauo” je primorski romanizovani termin za škrinju, sanduk, kofer) – ukazuje na gotovo zaboravljenu materijalnu kulturu koja je imala više značenja i namjena, zavisno od istorijskog konteksta i trenutka, te svojim izdanjima afirmiše kulturnu baštinu Primorja. Stoga su za izdavače pospisane Zorica Stablović Bulajić, vlasnica i izvršna direktorica preduzeća HeraEdu, koja je ujedno i glavna i odgovorna urednica izdanja, kao i Mila Medin, izvršna direktorica Društva “Bauo”. Recenzenti monografije su prof. dr Žika Bujuklić, mentor, prof. dr Mirko Vasiljević i Jelena Antović, viša arhivistkinja i nekadašnja direktorica Istorijskog arhiva Kotor. Korekturu potpisuje Ivana Stojanović, dok je za likovno rješenje korice zaslužna tehnička urednica Jasmina Živković. Monografija je štampana u tvrdom povezu, u tiražu od 500 primjeraka. Više o ovoj naučnoj publikaciji, kao i o autorki, te njenim dosadašnjim istraživanjima tematike iz prošlosti Primorja, vidjeti na linku, kao i u materijalima u prilogu e-maila. Ljeta 2021. monografija je predstavljena u Beogradu, Kotoru, Tivtu, Budvi, Reževićima, Petrovcu i Baru, gdje je naišla na izuzetno povoljan prijem kod javnosti, kako stručne, tako i laičke.

O AUTORKI

Mirjana M. Blagojević rođena je 1967. godine u Zemunu (Beograd), u Republici Srbiji (SFRJ), gdje je završila osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala je s visokim uspjehom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a kasnije i specijalizirala na Pravnom fakultetu beogradskog Univerziteta Union, odbranivši rad „Kotorske notarske srednjovekovne isprave koje se tiču roditelja i dece“, čime je stekla stručno zvanje specijaliste javnog bilježništva (notar). Na istom fakultetu potom je i magistrirala na problematici „Miraz u srednjovekovnom pravu Kotora“. Rad „Pomorsko pravo Kotora i Dubrovnika po odredbama njihovih statuta“ predstavlja njenu doktorsku disertaciju odbranjenu februara 2015. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Publikovana disertacija njena je prva posebna knjiga. Iako je autorka po osnovnoj vokaciji pravnica, profesionalno angažovana u privatnoj praksi (advokatura) duži niz godina u rodnom gradu, već iz naslova radova nastalih kao rezultat njenih postdiplomskih akademskih studija (specijalizacija, magistratura, doktorat), jednostavno je zaključiti da je u pitanju, ne samo pravnik zainteresovan za sadašnju problematiku, pravničku i advokatsku praksu, već i pregalac i arhivski radnik koji u kontinuitetu, posvećeno i, nadasve, uspješno naučno istražije, interpretira i publikuje tematiku vezanu za različite domene srednjovjekovnog prava istočne obale Jadrana, a naročito starih primorskih gradova Kotora i Dubrovnika, ali i šire (na primjer, Budva i Paštrovići). Navedeno dodatno ilustruju njeni dosad objavljeni naučni i stručni radovi koje potpisuje, objavljeni tokom posljednjih godina uglavnom u domaćoj periodičnoj štampi i zbornicima radova: „Ekonomika Bokeljske mornarice“ ( časopis “Bankarstvo”,  , 2, Beograd, 2013), „Trgovačka udruženja i poslovi u srednjovekovnom Dubrovniku“ (časopis “Bankarstvo”, 3, Beograd, 2014), „Miraz u srednjovekovnom Kotoru“ (“Knjiga o Kotoru: Kolekcija novih tekstova o istoriji najzagonetnijeg grada na Jadranu”, ur. dr Katarina Mitrović, Beograd, 2014) i „O prćiji Paštrovki“ (časopis “Paštrovski almanah”, II, Petrovac na Moru – Sveti Stefan, 2016). Potpisuje i recenziju drugog izdanja monografije “Nevjesta u svadbenom krugu “dr Mile Medigović Stefanović, posvećene običajnom pravu i ulozi žene u tradicionalnom paštrovskom društvu tokom svadbenog rituala (Beograd – Petrovac na Moru, 2016), čiji je prikaz potom objavljen u zborniku za nauku, kulturu i umjetnost “Boka”, 36 (Herceg Novi, 2016).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


thirteen − three =