Dušan Đurišić – Pjesme – ordenje

 

 

Najnovija zbirka poezije „Versi odabrani“ Dušana Đurišića pojavila se iz štampe krajem prošle godine, u izdanju Udruženja književnih prevodilaca Crne Gore iz Podgorice. Đurišić je do sada objavio 34 knjige namijenjene djeci i mladima, 6 sa drugim autorima i 19 na stra­nim jezicima. Sa slovenskih i drugih jezika preveo je i prepjevao 35 knjiga, a sa drugim prevodio­cima 17. Objavio je 26 zbornika i 8 antologija. Poje­dinačno Đurišićeve pjesme i priče prevedene su na četdesetak jezika i nalazile su se u lektiri i brojnim udž­benicima, zbornicima i antologijama. Ovo je jeda­­naesta nje­gova knjiga za odrasle. Recenzije su napisali dr Milutin Đurićković i Žarko L. Đurović, a naslovnu stranu je uradio Nebojša Vučinić.

Knjiga Versi odabrani - naslovnaNa kraju zbirke objavljena je Đurišićeva programska pjesma-glosa „Moje pjesme“ čiji je moto:

Moje su pjesme moj san i java,

zanos beskrajni i uznesenje.

Ne treba meni nikakva slava:

moje su pjesme moje ordenje.

Dušan Đurišić je pjesnik, pripovjedač, romanopisac, dramski pisac, književni prevodilac i prepjevalac, knji­ževni kritičar, satiričar, aforističar, haiđin, antolo­gičar i izdavač. Za svoje književno i prevodilačko stvara­laštvo dobio je dvadesetak domaćih i stranih nagrada. Inicijator je literarnih manifestacija za djecu: Susreta “Pod starom maslinom” (1987), Festivala “Kraj zele­ne Zete” (1993), Književnih susreta “Podgorici sa os­mijehom” (1995) i Festivala “Dani osmeha i radosti” u Dimitrovgradu (2000). Predsjednik je Udruženja crnogorskih pisaca za djecu i Udruženja književnih pre­vodilaca Crne Gore, član Crnogorskog PEN centra, Matice crnogorske i Crnogorskog društva nezavisnih književnika. Kao profesor radio je u Johovcu kod Doboja, Derventi i Titogradu, bio direktor Narodne biblioteke “Radosav Ljumović” i izdavačke kuće “Trag”, rukovodilac Odsjeka za kulturu u Repub­ličkom sekretarijatu za obrazovanje, kulturu i nauku i glavni i odgovorni urednik književnog lista za djecu “Osmijeh”. Sada je glavni i odgovorni urednik lista “No­vi susreti”, glasila Udruženja književnih prevodi­­laca Crne Gore.