Dušan Medin – Prilog bibliografiji o antičkoj Budvi i njenom kulturnom nasljeđu

Rad Prilog bibliografiji o antičkoj Budvi i njenom kulturnom nasljeđu autora Dušana Medina objavljen je 2015. godine u zborniku radova Nova antička Duklja VI (Podgorica: JU Muzeji i galerije Podgorice). Bibliografija sadrži popis različitih stručnih i naučnih jedinica (monografije, katalozi izliožbi, zbornici radova, časopisi, doktorski i magistarski radovi, itd) koji u cjelosti ili jednim dijelom tretiraju izabranu temu. 

Dusan MedinDušan Medin (1990) iz Petrovca na Moru je dipl. arheolog i master menadžer u kulturi i medijima; trenutno pohađa master studije arheologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je nekoliko stručnih i naučnih članaka iz domena klasične arheologije i kulturne istorije Paštrovića i Budve, urednik tri monografije, učesnik više naučnih konferencija, inicijator i organizator više kulturnih i naučnih projekata u Beogradu, Budvi i Petrovcu, gdje i živi.

KLIKOM NA FOTOGRAFIJU ISPOD
MOŽE SE PREUZETI PDF VERZIJA RADA

Budvanska nekropola 445

Opširniji prikaz dijela bibliografije Dušana Medina možete viđeti ako kliknete na sljedeći link: DUŠAN MEDIN – BIOGRAFIJA.