Dušan Stijović: Foto esej – More

 Dušan Stijović, diplomirani pravnik. Rođen je 1955. godine u Andrijevici.
Živi i radi u Beranama.
Izlagao je na više samostalnih i kolektivnih izložbi.
Fotografije je objavljivao u više jugoslovenskih časopisa.
Koautor  je, sa Šćepanom Vukovićem, knjige “Varoš i zvijezde”. Koautor je sa Anom Stijović publikacije „Savremeni crnogorski grafiti“ i „Fotomonografije Andrijevice“.


MORE

Uvijek me zbuni glas mora i dah njegovih talasa. Došavši na more sa brda dalekih sto kilometara vazdušne linije na njegove kamene hridi koje beskrajno glođe sve mi to budi divljenje. Kamene kuće čudno ćute, sve je blijedo i prozirno sa prikrivenom tajnom prošlosti.

„Gradovi mediteranski žive od uspomena više nego drugi. U njima je prošlost često važnija od sadašnjosti. Budućnost im se oslanja na dane koji su protekli prije nego na one što teku. Predodžbe stvarnosti bliže su im od same stvarnosti. Najveći gradovi nisu, kao drugdje, nastajali od sela – stvarali su sela oko sebe i za se… Gradovi imaju različite veze s morem – neki se samo nalaze uza nj, neki se s njime sjedinjuju. Stari su pomorci pravili razliku između grada na moru i „grada od mora“. Prvi može biti na bilo kojem kraju Mediterana, drugi samo na onome na kojem jeste.“[1]


[1] Mediteranski brevijar, Predrag Matvejević, V.B.Z. doo, Zagreb,2007 godine, strana 22.

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


1 × one =