Dušan Stijović: Foto esej – Sjećanja


 Dušan Stijović, diplomirani pravnik. Rođen je 1955. godine u Andrijevici.
Živi i radi u Beranama.
Izlagao je na više samostalnih i kolektivnih izložbi.
Fotografije je objavljivao u više jugoslovenskih časopisa.
Koautor  je, sa Šćepanom Vukovićem, knjige “Varoš i zvijezde”. Koautor je sa Anom Stijović publikacije „Savremeni crnogorski grafiti“ i „Fotomonografije Andrijevice“.


S J E Ć A NJ A

Samoća, uspomene, neostvarena očekivanja, podsvjesna nada da ti je obećan naredni dan u prostoru i vremenu suoče čovjeka sa činjenicom da je ostao sam sa sobom. Ono što u tom trenutku opažamo nerazdvojivo je vezano sa sjećanjem.

„Svojm sredstvima usporenog kretanja i uveličavanja, fotografija otkriva ono što pogled ne može da vidi, ono što pogled čini nemogućim. Fotografija nam govori da kad vidimo mi, zapravo, nemamo svijest o onome što naše viđenje ne može da vidi.“[1]


[1] Reči svetlosti, Eduardo Kadava, “Čigoja”, Beograd 2002, atrana 163.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four × 5 =