Dušan Stijović – Vrijeme gradi grad

 

DUŠAN STIJOVIĆ

Foto esej

CRNOGORSKI GRAFITI

-Vrijeme gradi grad-

 

 
Dušan Stijović, diplomirani pravnik. Rođen je 1955. godine u Andrijevici.
Živi i radi u Beranama.
Izlagao je na više samostalnih i kolektivnih izložbi.
Fotografije je objavljivao u više jugoslovenskih časopisa.
Koautor je, sa Šćepanom Vukovićem, knjige “Varoš i zvijezde”.

 

Vrijeme gradi grad

Urbani duh grada nastaje kao spoj vremenske i prostorne dimenzije razvoja, susretanja i interakcije i kontinuiranih promjena radi prilagođavanja potencijala grada korisnicima. Grafiteri to definišu sloganom „Vrijeme gradi grad“.

U vremenu urbane dinamičnosti, nepoznanica, zasićenošću tehnicizmom, modernizmom i dehumanizmom, grafiteri prave iskorak iz kruga običnosti. Oni detektuju stvarnost i na ruiniranim fasadama zgrada, najčešće drsko i zajedljivo, projektuju nove sadržaje i mudrolije.

Priča grafitera je priča ulice koja se pojavljuje iznenada i tajno kao spontana reakcija na preovlađujući sistem vrijednosti i dominantni životni stil.

Svidjelo se to nekome ili ne, spontanom igrom tajnog učestvovanja na javnoj sceni, igra se prepoznatljivo nastojanje da se afektivnim pražnjenjima prevaziđe tjeskoba i promijene obrasci ponašanja.