Dušanu Đurišiću treća nagrada

 

 

Dusan Djurisic 1U najnovijem, 19.  broju časopisa „Kusamakura“ (Jastuk od trave) objavljene su nagrađene haiku pjesme i haiku-slike sa 19-og međunarodnog „Kusamakura“ haiku takmičenja. Jedini nagrađeni haiđin iz  Crne Gore je književnik Dušan Đurišić.  Na 25. strani časopisa nalazi se na engleskom i japanskom jeziku njegov haiku koji je dobio treću nagradu:

More u noći
šapuće kraj obale
usamljenima..

The sea at night
whispers near the coast
to the lonely ones.