APEL za unapređenje života u gradu Kotoru

 

Expeditio Kotor

 
 

Grupa građana/ki okupljenih oko projekta “Pozorište o Kotoru”, nakon višemjesečnog rada na predstavi KoTo(R) o KOTORU, pripremila je i APEL ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTA U GRADU KOTORU. APEL je upućen prvenstveno donosiocima odluka/gradskim vlastima koje finansiraju građani/ke Kotora i biće im svima dostavljen.

 

Apel za unapredjenje zivota u gradu Kotoru

 

Grupa građana/ki okupljenih oko projekta “Pozorište o Kotoru” od oktobra 2015. do juna 2016. radila je na pripremi dokumentarne pozorišne predstave o gradu Kotoru. U procesu pripreme je učestvovalo oko 60 građana/ki, koji su tokom više od 50 radionica, zajedno sa rediteljem Petrom Pejakovićem, razgovarali o raznim problemima koji se tiču njihovog života u gradu.

Tokom osmomjesečnog rada, sakupljeno je dosta materijala koji je oblikovan u vidu pozorišne predstave pod nazivom KoTo(R) o KOTORU. Predstava je premijerno prikazana 20. juna 2016. u prepunoj sali KC “Nikola Đurković” i vidno je podržana od strane publike. Nakon premijere, publika je kontaktirana putem upitnika u kome su pitani da navedu 3 najvažnije teme od značaja za Kotor. Na upitnik je odgovorilo oko 60 građana/ki.

Promišljanja građana/ki okupljenih oko projekta “Pozorište o Kotoru”, kao i dio sakupljenog materijala (koje nam je publika dostavila nakon predstave) formulisani su u vidu APELA ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTA U GRADU KOTORU. APEL je upućen prvenstveno donosiocima odluka/gradskim vlastima koje finansiraju građani/ke Kotora.

Apel se sastoji od devet tačaka, a jedna od njih se odnosi na oblast kulture. Njen sadržaj odgovara koncepciji našeg portala pa tu tačku objavljujemo.

KULTURNE AKTIVNOSTI I MANIFESTACIJE ČINE GRADOVE DINAMIČNIJIM I POŽELJNIJIM MJESTIMA ZA ŽIVOT. TRAŽIMO SADRŽAJNIJI KULTURNI ŽIVOT TOKOM CIJELE GODINE.

  • Dosljedno i temeljno sprovoditi Program razvoja kulture opštine Kotor 2013-2017. godine, a po njegovom isteku, po istoj metodologiji donijeti plan za sljedeće višegodišnje razdoblje;

  • Osim trajanja ljetnjih festivala, Kotor uglavnom djeluje kao beživotna kulisa iz koje su isisani životnost i urbani duh. Građani/ke Kotora zaslužuje da u gradu TOKOM CIJELE GODINE postoji bogat i raznovrstan kulturni život;

  • Obezbijediti da se kulturnim životom grada bavi STRUČAN I POSVEĆEN kadar;

Apel potpisuju akteri predstave KoTo(R) o KOTORU, građani/ke Kotora.