Budva – Izložba „Prostori meditacije”

U subotu, 15. juna 2019. godine, u 20 časova u Modernoj galeriji  (JU Muzeji i galerije Budve) otvara se izložba „Prostori meditacije” umjetnika Dragana Karadžića. Kustoskinja izložbe je Tanja Jovetić. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti i direktorica JU Muzeji i galerije Budva mr Lucija Đurašković, a moderatorka večeri će biti Itana Lalović.

U katalogu koji prati ovu izložbu, a koji je radila istoričarka umjetnosti mr Lucija Đurašković, između ostalog je zapisano:

„Slikararski eho Dragana Karadžića već četiri i po decenije postupno i temeljito pronalazi svoj autentični umjetnički put kroz konstantna istraživanja likovnih mogućnosti slike, kao posebnog vizuelnog medija, u korelaciji sa svojim stvaralačkim duhom utemeljenim na senzibilitetu, vizuelnoj percepciji, psihološkim atributima, filozofskom promišljanju i, između ostalog, širokom obrazovanju.

                     Već sam naslov izložbe „Prostori meditacije” ukazuje da nas svojom osobenom likovnom poetikom Karadžić uvodi u jedan novi svijet slike u kome sistem prostora dobija višedimenzionalan karakter. Kroz svoj bogati likovni opus, Dragan Karadžić konstantno teži ka usposavljanju relacija između u prirodi postojećeg, viđenog, doživljenog  i, potom, skrivenog u sjećanju, u tajnovitim sferama duha, gdje sloboda izraza izranja kao utemeljeni postulat njegove likovne poetike. Jer, svaka njegova slika traga, ispituje i otvara horizonte ka daljim istraživanjima odnosa boje i linije, simbola i značenja, realnog i imaginarnog u prostoru i vremenu u kome dominira opšta tajna našeg postanka, bitisanja i opstanka u nekim samo naslućujućim svjetovima. Kao rijetko koji stvaralac, Karadžić je kroz svoj stvaralački impuls razvio posmatranje unutarnjim okom, okom duše, ili, kao kako ga još nazivaju, drugim okom inteligencije, okom intuicije, vjerovanja, kao i okom bezazlenog srca. Ovim okom jedino čovjek može samog sebe da vidi i da sudjeluje u biću Boga koje jeste samo oko po sebi i smisao postojanja.

            Dragan Karadžić, umjetnik i akademik, rođen je u Petnjici, u Šavniku, 9. aprila 1950. godine. Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Nikšiću (likovni smjer), 1974. godine. Fakultet likovnih umjetnosti završio je u Beogradu 1978. godine, u klasi profesora Radenka Miševića. Kod istog profesora magistrirao je 1980. godine. Kao stipendista francuske Vlade, završio je 1981-1982. godine specijalizaciju na Academie des beaux-arts u Parizu kod profesora Žaka Jankela. Samostalno je izlagao na 60 izložbi ( slika, crteža, fotografija) u zemlji. Dobitnik je 23 nagrade, među kojima je i Trinaestojulska nagrada Republike Crne Gore. Dobitnik je Plakete sa statusom istaknutog kulturnog stvaraoca od 2010. godine, a 2014. godine, dobio je Specijalno priznanje za izvanredno umjetničko dostignuće na 42. Bijenalu crteža Svjetske galerije crteža Osten iz Skoplje. Za redovnig člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 12. decembra 2003. godine. Njegova djela se nalaze u zbirkama akademija nauka i umjetnosti u Crnoj Gori, zemljama regiona i Kini, kao i rektoratima Univerziteta u Crnoj Gori, zemljama regiona i Rusiji. Takođe Karadžićevi radovi se nalaze u kolekcijama 16 fakulteta u Crnoj Gori i regionu, u muzejima i galerijama u Crnoj Gori, regionu i svijetu, kao i  zbirkama centara za kulturu, kolekcijama likovnih kolonija, državnim  institucijama (Skupština Crne Gore), privatnim kolekcijama diplomata i ljubitelja umjetnosti u većini evropskih i svjetskih zemalja.