Budva – Promocija dva romana za đecu i mlade Andrijane NikolićU Narodnoj biblioteci Budve u četvrtak, 30.maja 2019. godine, sa početkom u 19 časova  autorka, doc.dr Andrijana Nikolić predstaviće svoja dva romana za đecu i mlade Fluk i Fluk i Kana. Odlomke iz oba romana čitaće Miloš Boreta, a moderatorka promocije biće Stanka Stanojević. Roman FLUK je imao prvo izdanje 2011. i sada, kada je napisan i nastavak Fluk i Kana, ponovo je štampan.

“Ova simpatična knjiga namijenjena je djeci, a prvenstveni cilj joj je da ih nauči kako da se pravilno ophode prema životinjama koje se drže kao kućni ljubimci, a prije svega da pokaže da je ljubav prema svakom živom biću osnov svega, jer je autorka podjednako mama i Fluku i svojoj dvonožnoj djeci” – zapisala je u recenziji na roman Fluk, profesorica Ljubinka Nedić. Knjiga je pisana u formi biografije, odnosno autobiografije, u prvom licu iz perspektive psa Fluka kao glavnog junaka. Psihološkinja Rada Vlahović konstatuje a u predgovoru ovog izdanja bilježi prof. dr Sofija Kalezić da “ovaj roman na svom idejnom nivou pomaže čitaocima da bolje shvate način razmišljanja djece koja su odrastala bez jednog roditelja”. Takođe, ocjenjuje Vlahović, “Fluk  pravi primjer dobro socijalizovanih likova, čiji se intelektualni razvoj podstiče do stepena optimalnog”. Ovo je roman za sve generacije, smatra književnik Ilija Lakušić, “jer humanizuje odnose ljudskopsećeg života kroz ljubav i svakodnevnu komunikaciju”. U knjizi FLUK i KANA predstavljen je svijet odraslog psa i prvi znaci Flukove starosti. Kao i roman prvijenac, i njegov nastavak Fluk i Kana afirmiše vrijednosti koje su univerzalne i neprolazne: ljubav, humanost, razumijevanje, pomaganje, učenje i obrazovanje, posvećenost prirodi i zdravom životu…

Andrijana  Nikolić,  rođena je 1969.godine u Šibeniku, Republika Hrvatska, gdje je završila  osnovnu školu i srednju medicinsku školu. Diplomirala  je 1994.godine na Filozofskom fakultetu u Zadru, odsjek Kroatistika. Završila je dvogodišnje magistarske studije  i  magistirala na fakultetu Istočno Sarajevo, i na istom fakultetu  je i doktorirala 2015.godine. Objavila više stručnih i naučnih  radova na Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, na Međunarodnim književnim simpozijumima, te objavila  značajan broj recenzija i književnih kritika za crnogorske pisce. Objavila je roman za đecu i mlade FLUK (2011);  knjigu ŽIVA HRANA KAO LIJEK (2011); knjigu podgoričkih drama  PODGORIČKI INTERMECO (2013);  ESEJI I PRIKAZI (2014); slikovnicu Moja mama ima Multiplu Sklerozu i Mi Možemo Sve (2014);  monografiju  ŽIVOT I KNJIŽEVNO DJELO MARKA CARA (2015), priredila je pripovijetke za đecu Vuka Minića. Radila je kao voditelj i urednik  četiri godine na TV Elmag. Radila je  kao PR/marketing menadžer u njemačkoj konsultantskoj kući MACS u Kotoru. U Srednjoj trgovinskoj školi „Sergije Stanić“ otpočela je svoj prvi prosvjetni angažman koji je trajao nepune tri godine.  Obavljala je dužnost  šefa kabineta Željeznice Crne Gore. Od 2008. do 2017. radila  u Osnovnoj školi „Pavle Rovinski“. Od 2007. godine bavi se humanitarnim radom. Predsjednica je nacionalnog Udruženja multiple skleroze Crne Gore. Radi i kao predavač za Upravu za kadrove, na obuci menadžera ljudskih resursa Javne Uprave. Doc.dr Andrijana Nikolić radi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, od februara 2017.godine.