Budva – Promocija osmog broja časopisa “Krug mladih”

 

 

JU “Narodna biblioteka Budve” u saradnji sa NVO „Sedma sila mladih, Budva“  organizuju promociju​ ​ osmog broja​ ​ časopisa​ ​ „Krug​ ​ mladih“ u​ ​ subotu,​ ​ 17.​ ​ februara​ ​ 2018.​ ​ godine, u​ ​18​ ​ časova, u prostorijama Narodne biblioteke Budve (Akademija znanja).  Tim povodom Narodna biblioteka Budve i Sedma sila mladih upriličiće okrugli sto na temu  „Budućnost knjige i čitanja“, na kojem će govoriti: predstavnica Narodne biblioteke Budve Stanka  Stanojević, pisac Dragan Radulović, direktorica Politikon mreže Jovana Marović, psihološkinja Katarina Vukadinović i književnice Dušica Labović i Katarina Sarić. U ime „Kruga mladih“ govoriće: student dramaturgije Miloš Boreta, mlada pjesnikinja Mirjana Kasalica i maturantkinja SMS „Danilo Kiš“ Tea Babić. O ovoj temi diskutovaće i ostali članovi redakcije časopisa.   

Podsjetimo, sedmi​ ​ broj​ ​ časopisa​ ​ „Krug​ ​ mladih“​ ​ posvećen​ ​ je upravo​ ​ temi​ ​ „Knjiga i čitanje“. 

Ovaj budvanski​ ​ časopis​ ​ za​ ​ mlade​ stvaraju​ ​ članovi​ ​ Radionice​ ​ novinarskog​ ​ i kreativnog​ ​ pisanja​ ​ koju​ ​ organizuje​ ​ NVO​ ​ „Sedma​ ​ sila​ ​ mladih,​ ​ Budva“​ ​ u​ ​ saradnji​ ​ sa​ ​ JU „Narodna​ ​ biblioteka​ ​ Budve“,​ ​ pod​ ​ mentorstvom​ ​ osnivača​ ​ i​ ​ urednice​ ​ Zorice​ ​ Radenović. 

Osmi broj časopisa ​štampan​ je uz​ podršku​ ​ Opštine Budva, Turističke organizacije Budve i ostalih sponzora čija su imena istaknuta u časopisu i na portalu.