CANU – Naučna tribina Digitalizacija nacionalne baštine: Forum portalPredavač: prof. dr Veljko Milutinović, inostrani član CANU

Prof. dr Veljko Milutinović se, nakon doktorata na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, više od jedne decenije bavio nastavom i istraživanjima na Univerzitetu Purdue u SAD. Po povratku na Univerzitet u Beogradu, oko tri decenije je predavao na ETF-u, FON-u i Matematičkom fakultetu. Jedan period je, uporedo, predavao i u Podgorici, na Univerzitetu Crne Gore, Univerzitetu Donja Gorica i Univerzitetu Mediteran. Posljednje tri godine predaje na Univerzitetu Indijane u Blumingtonu. Tradicionalno se bavi arhitekturom i dizajnom računara, a u posljednje vrijeme i digitalizacijom nacionalne baštine, kao i metodama holističkog razvoja u domenu računarstva, u okviru kojih je vodio desetak evropskih projekata. Objavio je 40 knjiga kod vodećih izdavača u SAD (4 kao jedini autor, 16 kao koautor i 20 kao editor), preko 100 radova u SCI časopisima (većinom u IEEE i ACM časopisima).

            Za inostranog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 2018. godine.                                                                                                         

Tribina će se održati u petak, 14. juna 2019. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.