Cetinje – „200 godina samoće – Njegošiations (njegošiejšens)“

 
 
 

U okviru likovnih programa obilježavanja Njegoševog jubileja Centar savremene umjetnosti Crne Gore od 4. novembra, u mermernoj sobi Biljarde, otpočinje realizaciju autorskog projekta pod nazivom „200 godina samoće – Njegošiations (njegošiejšens)“ ili u skraćenom nazivu samo „Njegošiations“.

Autori projekta: Petar Ćuković, istoričar umjetnosti i likovni kritičar i Vladimir Đurišić, pjesnik i teoričar muzike.

Projekat je zamišljen kao multimedijski i uključuje radove odabranih umjetnika koji su ili već realizovani i mogu da se interpretiraju u kontekstu zadane teme ili su pak, na osnovu okvirno elaborisane ideje autorâ o zamišljenom projektu, izvorno i upravo za ovu priliku osmišljeni. Kao što i naziv projekta sugeriše, svi radovi pojedinačno, kao i projekat u cjelini, bili bi obilježeni nekom vrstom dubinskog dijaloga sa velikim piscem, misliocem i usamljenikom, kako sa njegovim idejama, tako i sa širim kontekstima u koje su ove ideje bivale i jesu upletene. Projekat ima regionalni karakter – osim crnogorskih umjetnika, u njemu učestvuje i jedan broj stvaralaca iz regiona.

Rad Zdravka JoksimovićaIzložba će se odvijati sukcesivno, budući da će svaki umjetnik imati na raspolaganju mermernu sobu u Biljardi u trajanju od 7-10 dana. Na ovaj način, po mišljenju autora, ostvaruje se ideja visoke subjektivizacije i individualizacije „razgovora sa Njegošem“, i naglašava  potreba za takvim suočavanjem kod svakog mislećeg pojedinca, izvan kolektivnih opsesija i mitotvornih procesa koji „susrete sa Njegošem“ u našoj kulturi, i društvu uopšte, najčešće pretvaraju u prizemna, površna, krajnje nekritička „hvatanja“ u najrazličitije ideološke zamke (religijske, političke, nacionalističke, i ine). Takođe, principom sukcesivnog odvijanja izložbe, rastezanjem vremenskog intervala koji podrazumijeva trajanje jedne izložbe, sugeriše se potreba za izlaskom iz ekscesne, a pogotovu prigodničarske prirode ovakvih događaja u našoj kulturi i naglašava potreba za kontinuitetom, za stalnim „pregovaranjem“, stalnim „dijalogom“, sa Njegošem dakako, a potom, jednako, za stalnim „pregovaranjima“, za nepresušnim „dijalogom“, sa samima sobom i idejama koje „kruže“ oko nas, i svijetom.

Izložba, tačnije serija pojedinačnih izložbi, otpočinje 4. novembra, u mermernoj sobi Biljarde, u  19 časova izlaganjem rada Zdravka Joksimovića „Bez naziva“ (1994), specijalno urađenog za izložbu „Fest off“, upravo u Biljardi, u okviru II Cetinjskog bijenala (komesar izložbe: P. Ćuković).

Nakon Joksimovića, slijede termini u kojima će biti izložen rad Veska Gagovića, zatim rad Gordane Kuč, a potom, prema dinamici koja će naknadno biti utvrđena, i radovi sljedećih umjetnika: Siniše Radulovića, Ilije Šoškića, Dragoljuba Raše Todosijevića, Vlada Marteka, Damira Nikšića, The Books of Knjige…