Cetinje – Četvrto predavanje u sklopu projekta “Osmica”

 

 

U petak, 28. septembra  sa početkom u 19h u CGU “Miodrag Dado Đurić”  održaće se još jedno predavanje u sklopu interdisciplinarnog projekta Narodnog muzeja pod nazivom OSMICE.  ,,Budvanska nekropola – prije i poslije 1938. godine” i ,,Nekoliko staklenih kompleta s nekropole u Budvi” su naslovi koji će podsjetiti na navršavanje 80 godina od pronalaska tog antičkog lokaliteta u Budvi. Kroz dvije sadržajno različite teme, ali iz istog kulturološkog nukleusa, predavači Goran Pajović i Miloš Živanović će se osvrnuti na značajne podatke koje je nekropola pružila naučnoj zajednici.

Svojim hronološkim dijapazonom nekropola u Budvi, stavlja se u red lokaliteta koji daju veliki broj direktnih i indirektnih arheoloških zaključaka. Osamljeni ,,grad mrtvih” sa velikim brojem importovanih predmeta, kazuje o društvenoj poziciji malog grada i njegovih žitelja, u nekim potpuno različitim kulturološko-istorisjkim segmentima. Te kao takav, sa svojim raritetnim situacijama i nalazima, svjedoči nam da je jedan od rijetkih lokaliteta tog tipa na istočnoj obali Jadrana.

Goran Pajović rođen je 1987. godine. Diplomirao je 2013. godine. Kao kustos arheolog radio je u JU Muzeji i galerije Budve, a sada tu vrstu posla obavlja u JU Narodni muzej Crne Gore. Učesnik je velikog broja terenskih arheoloških istraživanja u zemlji i inostranstvu. Autor je nekoliko stručnih tekstova iz discipla arheologije i kulturnog nasljeđa.  Profesionalno je zainteresovan za praistoriju, rani srednji vijek i mogućnosti implementacije modernih tehnoloških dostignuća u arheologiju. Pored svoje struke, bavi se filmom, 3D rekonstrukcijom, grafičkim dizajnom, i fotografijom. 

Miloš Živanović rođen 1986. godine u Baru. Diplomirao na katedri antičke arheologije 2010. godine i završio MA studije 2012. godine na Univerzitetu u Beogradu. Učestvovao na brojnim arheološkim istraživanjima u Crnoj Gori i Regionu. Kao arheolog radio u JU Muzeji i Galerije Podgorice, sada u Centru za konzervacju i arheologiju Crne Gore. Bavi se rimskom provincijskom arheologijom i nacionalnim srednjim vijekom.