Cetinje – Izložba „Proizvodna greška“ u okviru projekta MONETIzložba „Proizvodna greška“, četvoro mladih umjetnika – Jelene Pavićević, Amira Džakovića (Amir Xhakoviq), Manuela Ialonardija (Manuel Iallonardi) i Alesandra Vanđija (Alessandro Vangi), biće otvorena u subotu, 22. juna, u 20 časova, u Ateljeu Dado na Cetinju.

Izložba predstavlja umjetničke radove nastale kao rezultat dvonedjeljnog boravka u rezidenciji Narodnog muzeja Crne Gore i rada u umjetničko-istraživačkoj laboratoriji „Skrivene istorije“ koju su osmislile i vodile Natalija Vujošević i Ana Ivanović, koje su i kuratorke izložbe.

Tema umjetničke laboratorije „Skrivene istorije“ imala je za cilj da upozna umjetnike sa arhivama, istorijatima i mjestima koja zalaze dublje i dalje od podrazumijevajućih turističkih impresija. Nakon posjeta arhivama, odabranim lokacijama koje su pratila predavanja umjetnice Irene Lagator Pejović i istoričarke umjetnosti Svetlane Racanović, umjetnici su se upoznali sa nasljeđem socijalističke industrije i arhitekture, lokacijama i istorijatom Cetinjskog bijenala, arhivskim tragovima nekadašnjih jugoslovenskih institucija i transformacijama kroz koje je crnogorsko društvo i život ljudi prošao tokom posljednjih 30 godina. Reagujući na prostore i materijal sa kojim su se susreli, autori su kroz individualne umjetničke izraze (fotografija, skulptura, audio i video instalacija, muzika) realizovali umjetnička djela inspirisana ovim iskustvom.

Naslov izložbe „Proizvodna greška“ aludira na nesigurnu poziciju umjetnosti i umjetnika u današnjem društvu, te sve češću tendenciju da se umjetnost tretira kao industrija komercijalne dekoracije, pomoćni pojačivač turističke atraktivnosti, a njena uloga kao poluge razvoja društva se smanjuje i zapostavlja. Djelovanjem u okviru ovog projekta, razgovorima među akterima radionice i izložbe, želja je bila da se doprinese razumijevanju i njegovanju umjetnosti, ne kao (masovne) proizvodnje, već kao polja koje ne treba da podrazumijeva kontrolu i nadzor u cilju predupređivanja greške i kalkulacije profita, već slobodu umjetničkog rada koji ima snagu da mijenja, ukazuje, kritikuje, reaguje i daje umjetničke odgovore na aktuelne teme, te pozitivno utiče na razvoj društva.

Umjetnička djela realizovana u rezidenciji, nakon završetka izložbe postaju dio kolekcije Narodnog muzeja Crne Gore. 

Izložba i umjetnička laboratorija rezultat su saradnje Ministarstva kulture Crne Gore i Narodnog muzeja Crne Gore, u okviru projekta MONET Culture in MOtion in Adriatic NETwork of Museums.

Projekat MONET je finansiran u okviru prvog poziva Interreg IPA prekograničnog programa saradnje Italija-Albanija-Crna Gora. Osnovni cilj projekta je stvaranje mreže muzeja i kulturnih lokacija i promocija prirodne i kulturne baštine kroz valorizaciju muzeja u smislu menadžmenta, infrastrukture i usluge. Dodatno, rezultat projekta će biti i poboljšanje turističke i kulturne ponude na programskom području, kao i povećanje broja posjetilaca i turista. Ministarstvo kulture Crne Gore je na ovom projektu vodeći partner, dok su ostali partneri iz Italije Pino Pascali Muzej, ARATRO Univerzitet Molize i Regija Pulja, a iz Albanije Ministarstvo kulture i Muzej fotografije Marubi. Pridruženi partner je Opština Leće.

Izložba će trajati do 28.juna.