Cetinje – Otvorena izložba Art@CMS

 

 

U  sklopu Otvorenih dana nauke, u CGU “Miodrag Dado Đurić” danas je otvorena izložba Art@CMS. Na otvaranju su govorili dr Michael Hoch, osnivač programa Art@CMS, dr Edin Jašarović, prodekan FDU i Mirjana Dabović Pejović, rukovoditeljka Umjetničkog muzeja, NMCG. 

Art@CMS je poznata kolaboracija umjetnika, naučnika i univerziteta, čija misija je da se široj javnosti predstavi ljepota nauke i najnovija otkrića, te mladi ljudi nadahnu da se bave naukom.

Osnovni cilj Art@CMS programa na Otvorenim danima nauke 2018. je podsticanje dijaloga između naučne zajednice CMS-a, jednog od najvećih LHC eksperimenata u CERN-u, kojem se Ministarstvo nauke pridružilo prošle godine, i mladih umjetnika radi većeg razumijevanja istraživanja fizike čestica i njegovog doprinosa obrazovanju i društvu.

Namjera je da mladi umjetnici doprinesu stvaranju kreativne sinergije između umjetnosti i nauke. Radionice će omogućiti učenicima i studentima da razviju i razmijene sopstvene ideje i iskustva kroz interdisciplinaran pristup. Studenti cetinjskih akademija, koji su prije nekoliko mjeseci boravili u Ženevi, CERN-u, predstavili su svoje projektne ideje i koncepte koje su razvili u okviru studijske posjete. 

Izložba će biti otvorena do 12. oktobra.