Cetinje – Programi u čast obilježavanja desetogodišnice obnove nezavisnosti Crne Gore

 

 

Program umjetnickih akademija 445

 

Fakulteti umjetnosti Univerziteta Crne Gore realizovaće premijerno od 7. do 28. maja više umjetničkih programa u čast obilježavanja desetogodišnice obnove nezavisnosti Crne Gore i hiljadugodinjice njene državnosti.

Umjetnički projekti, koncipirani kroz različite umjetničke prakse koje promovišu afirmativni, dinamični i kreativni ambijent i stvaralaštvo mladih umjetnika, koji svoja umjetnička znanja stiču na umjetničkim fakultetima na Cetinju, kao i kreativni dijalog sa crnogorskim kulturno-istorijskim nasljeđem, biće realizovani u javnim prostorima grada kao poziv na zajedničku proslavu dvaju jubileja.

Projekat proslave Fakulteta likovnih umjetnosti, Muzičke akademije i Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore ima premijerni karakter u različitim oblastima izvedbe – koncertni program, dizajnerska rješenja, umjetnički suveniri, koreografske minijature i dokumentarni film.

Koncert orkestra Muzičke akademije na Dvorskom trgu na Cetinju i intevencije u javnom prostoru „Fasade Cetinja“ biće izvedeni 7. maja. Program koncerta čine djela kompozitora, odnosno kompozicije, koji su sredinom 19. vijeka nastale i izvedene u Crnoj Gori, najviše kroz muziku crnogorskog dvora. Središnji dio programa čine djela inspirisana folklorom kroz kompozicije Tamindžinića i Hercigonje. Završni dio koncerta je mix pop crnogorskih pjesama. Orkestar je za sastavljen je od profesora i studenata Muzičke akademije, kao i učenika srednjih muzičkih škola.

„Fasade Cetinja“ – umjetničko-dizajnerski projekat studenata Fakulteta likovnih umjetnosti – rekonstruiše određene istorijske događaje i teme iz crnogorske istorije. Iz medija dokumentarne fotografije radovi se transformišu u autorski kolektivni rad studenata i postavljaju na fasadama kuća u Njegoševoj ulici na Cetinju i zgradi Biljarde.

 

Fasade

 

Na Balšića pazaru 14. maja planirana je realizacija „Art marketa“ (Fakultet likovnih umjetnosti) i projekta „Plesne minajuture“ (Fakultet dramskih umjetnosti). Na „Art marketu“ biće predstavljena različita umjetnička i dizjnerska produkcija art suvenira studenata, koja će kroz nove ideje uključiti i ponovo aformisati ideju suvenira rađenih kroz zajednički projekat FLU i FDU Artefakt Made in Cetinje.

„Plesne minajture“ predstavljaju šest koreografija studenata Glume koji će izvesti koreografije nastale u dijalogu sa filmskim, slikarskim i književnim artefaktima. Kratki dokumentarni film „Creative Montenegro“ predstavlja savremene i uspješne kulturne prakse čiji su nosioci studenti i mladi umjetnici koji svoje umjetničko obrazovanje stiču na umjetničkim fakultetima na Cetinju.

 

Program umjetnickih akademija