Cetinjski filološki dani – Skup u slavu nauke


Naučna je konferencija Cetinjski filološki dani programski utemeljena da promoviše crnogorsku nauku, kulturu, tradiciju i identitet. I prošlost i savremeno stanje. Za kratko su vrijeme rezultati rada minulih generacija zajedno s recentnim istraživačkim dometima izneseni pred inostrane kolege. Cetinjski filološki dani pokrenuti su u slavu nauke i isključivo za potrebe adekvatnoga proučavanja, afirmisanja i zaštite naše kulturne baštine: crnogorskoga srednjovjekovnog i ranonovovjekovnog nasljeđa, povelja, ljetopisa, testamenata, usmene književnosti, tradicijske kulture, djela Petra I i Petra II, djela Ljubiše i Lalića te savremenih crnogorskih pisaca. Otvorenost za nova saznanja, višedisciplinarne pristupe i savremene metodološke modele princip su na kojemu FCJK istrajava pri koncipiranju programa ove konferencije. Ovogodišnja će se konferencija pod krovnim nazivom SAVREMENA HUMANISTIKA KAO SPOJNICA KULTURA te s više filoloških i kulturoloških radnih tema unutar nje održati 2. i 3. septembra na Cetinju.

Cetinjski filološki dani i u pogledu izbora tema i u pogledu kriterijuma za odabir učesnika prepoznati su i prihvaćeni od naučnika i institucija iz regiona i svijeta kao promoter relevantnih naučnih rezulata. Potvrde te vrste organizatoru stižu u kontinuitetu, i to s najprestižnijih adresa: od slavističkih katedara iz Poljske, Njemačke, Ukrajine, Kanzasa, Novoga Zelanda, pa doslovno do svih filozofskih fakulteta i instituta za nacionalne jezike iz regiona.

Da u najvećem dijelu radimo dobro i temeljno, posvjedočio je svojom izjavom ugledni paleoslavist akademik Stjepan Damjanović istakavši: „kratica FCJK postala je svojinom svih slavista ma gdje oni djelovali, što znači da ustanova koja stoji iza te kratice ispunjava svoje zadatke i ostvaruje svoje ciljeve duže vrijeme na zavidnoj razini“.


Skup u slavu nauke


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


nineteen − seven =