Danilovgrad – Konkurs za aforizme, kratku satiričnu priču i karikaturu

 

Crnogorski festival humora satire i karikature u Danilovgradu

 
 
 

XIV CRNOGORSKI FESTIVAL HUMORA, SATIRE I KARIKATURE

 

Kulturno-informativni centar „Bijeli Pavle“
– Danilovgrad

 

r   a   s   p   i   s   u   j   e

K  O  N  K  U  R  S

za:

aforizme,

kratku satiričnu priču i

karikaturu

 

 

Radove (do 15 aforizama i jednu kratku priču – ne dužu od jedne stranice) slati na adresu: Hotel „GOSTILJE“ – 81410 Danilovgrad, a karikaturu, u rezoluciji 150, na e-mail: draganmitov@yahoo.com, najkasnije do 20. 10. 2013. godine.

Aforizme i priču slati pod šifrom (rješenje šifre u posebnoj koverti).

Tema za karikaturu:  KORUPCIJA

Organizator će nagraditi autora najboljeg rada u svakoj od kategorija. O dodjeli nagrada odlučuje tročlani žiri.

Datum održavanja završne večeri festivala objavićemo naknadno.

 

                                                  KIC „Bijeli Pavle“
   Danilovgrad