DEUS – Predstavljanje biblioteke “Patrimonium”

U organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost biće predstavljena biblioteka “Patrimonim” u utorak, 18.decembra 2018. godine, u okviru prostora JU Muzeji i galerije Podgorice (ul. Marka Miljanova br. 4), sa početkom u 19 sati.

O biblioteci će govoriti: Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, Aleksandar Čogurić i Nikola Popović.

Biblioteku “Patrimonium” čine izdanja iz starije crnogorske književnosti, neobjavljivani rukopisi, kritička izdanja, izbori, antologije, hrestomatije vezane za crnogorsku književnost i sl. Predstavljanje biblioteke biće organizovano u sklopu manifestacije “Decembarska umjetnička scena 2018”.