DEUS – Promocija projekta “Poetika zemlje – Moja Crna Gora”

         U petak 14. decembra 2018. godine, u 20h, knjižara Karver u okviru manifestacije DEUS, organizuje promociju projekta Poetika zemlje- Moja Crna Gora www.portikazemlje.me 
Učestvuju: Nađa Durković, savjetnica za izdavaštvo u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica i dugogorišnja profesorica književnosti u Filološkoj gimnaziji, Dragana Kršenković Brković, književnica, Radoman Čečović, profesor, JU Srednja stručna škola Bijelo Polje, Mr Ethem Mandić, predavač na FCJK i Varja Đukić, glumica, autorka i menadžerka projekta. Projekat Poetika zemlje – Moja CrnaGora  www.poetikazemlje.me, knjižara Karver realizuje uz podrškuMinistasrtva kulture Crne Gore.

             Projekat prezentira u različitim formama i medijima crnogorsko književno naslijeđe i savremeno stvaralaštvo učenicima srednjih škola i gimnazija. Program se, uz podršku Ministarstva kulture, realizuje u srednjim školama: Rožaje, JU Gimnazija “30 septembar”; Mojkovac, Srednja škola”Vuksan Đukić”; Berane, JU Gimnazija “Panto Mališić”; Bijelo Polje, JU Gimnazija “Milivoje Dobrašinović”; Pljevlja, JU Gimnazija “Tanasije Pejatović”; Kolašin, Srednja mješovita škola “Braća Selić”. U okviru programa projekta, knjižara Karver je poklonila gimnazijskim bibliotekama, i stavila na raspolaganje učenicima, preko100 knjiga savremenih crnogorskih autora i klasika među kojima su Sretan Asanović, Mihailo Lalić, Mladen Lompar, Borislav Jovanović, Vojislav Vulanović, Miloš Milošević, Ognjen Spahić, Stefan Bošković, Vojislav Pejović, Dragana Tripković i mnogi drugi .

            Posebna vrijednost Poetike zemlje je uključivanje učenika u projekat objavljivanjem njihovih radova i javnim čitanjem. Radovi se nalaze na facebook stranici u okviru veb stranice Poetika zemlje – Moja Crna Gora i pokazuju raskošan napor profesora i pedagoga da učenici dobiju što više podsticaja i svijest o kreativnim potncijalima.

Veb starnica www.poetikazemlje.me sadrži  preko 100 audio zapisa, interpretacije djela: Rista Ratkovića, Mihaila Lalića, Danila Kiša, Mirka Kovača, Ćamila Sijarića, Miodraga Bulatovića, Radovana Zogovića, Vita Nikolića, Aleksandra Lesa Ivanovića, Pavla Đonovića, Mirka Banjevića, Dušana Kostića, Sretena Asanovića, Mladena Lompara, Zuvdije Hodžića, Bosiljke Pušić, Balše Brkovića, Ognjena Spahića, Vladimira Vojinovića, Miraša Martinovića, Dragane Kršenković – Brković, Ljubomira Đurkovića, Pavla Goranovića, Ljubete Labovića, Tanje Bakić, Jovanke Uljarević i drugih. Stranica sadrži i brojne video i tekstualne intervjue, linkove na veb stranice crnogorskih izdavača, institucija kulture, portale koji sadrže informacije iz oblasti umjetničkog stvaralaštva.

Ovaj veb portal je jedinstvena antologija crnogorske književne baštine i savremenog stvaralaštva. Namijenjen je nastavi jezika i književnosti, popularizaciji izvrsnih književnih djela, poezije i odlomaka iz proze iz knjiga koje su nedostupne zbog loše distribucije izdavačke produkcije. Ovako su dostupna najširoj publici i neograničeno preko svih elektronskih uređaja. Dugoročno je namijenjen slavističkim studijama crnogorskog jezika i književnosti. Djela su snimljena u profesionalnom audio formatu u interperatciji glumica i glumaca Varje Đukić, Dejana Đonovića, Braninira Popovića, Zorana Vujovića i drugih.

       Veb stranicaje već doživjela veliki interes kako kod savremenih stvaralaca, književne javnosti, čitalaca, građana, za primjenu u nastavi za učenike srednjih škola, takođe, stranica se nalazi i na drugim veb stranicama www.montenegrina.net kao i na stranicama srednjih škola na sjeveru Crne Gore.

Biografije učesnika:

Nađa Durković, savjetnica u Zavodu za udženike i nastavna sredstva. Završila je Filološki fakultet – grupa za jugoslovenske i opštu književnost u Beogradu. Koautorka je više programa stručnog usavršavanja nastavnika koji se bave nastavom maternjeg jezika i književnosti i teorijom udžbenika kao žanra. Članica je IAIMTE – International Association for the Improvement ofMother Tongue Education,  aktivno je učestvovala na konferenciji ovog udruženja u Eksiteru (Engleska)  2006. godine. Bila je predavač na trećoj konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju, održanoj od 26. do 27.februara u Beogradu – tema: Udžbenici u DAISY format i inkluzivna nastava u Crnoj Gori.

Objavljene knjige, stručni radovi i članci: objavljeni radovi iz oblasti metodike nastave književnosti;  2018. autorka CRNOGORSKI−SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK IKNJIŽEVNOST za drugi i treći ciklus osnovne škole, Centar za stručno obrazovanje – andragoški priručnik za nastavnike/nastavnice; autorka knjige CrnaGora – moja postojbina, Crnogorska književnost; Centar za iseljenike,Podgorica, 2011.; autorka pogovora za knjigu Dragane Kršenković Brković, Duh Manitog jezera i druge bajke, Podgorica, 2010; autorka Uputstva za korišćenje stripa Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima u nastavi građanskog vaspitanja; autorka teksta Novi pristupi čitanju u nastavi književnosti – čitanje književnih djela u elektronskoj formi, zbornik CANU SISTEM OBRAZOVANJA I DIGITALNA KULTURA, Podgorica 2015. i dr.;

Lekture: lektura tri kruga PISA ajtema 2009, 2015. i priprema za testriranje 2018.; lektorski poslovi za CDRSEE (Center for Democracy and Reconcialition in Southeast Europe); lektorski poslovi za Societe Generale banka Montenegro; mnogobrojni lektorski poslovina publikacijama u Crnoj Gori.

Dragana Kršenković Brković je autorka romana Atelanska igra i Izgubljeni pečat, zbirki pripovedaka Vatra u Aleksandriji i Gospodarska palata, zbirke jednočinki Iza nevidljivog zida, monografije Poetika prolaznosti: Organizacija vremena u „Ranim jadima“ Danila Kiša, kao i knjiga za djecu –Tajnaplavog kristala, Duh Manitog jezera, Muzičar s cilindrom icvijetom na reveru, Modra planina i Tajna jedne Tajne.

Diplomirala je na Fakultetu dramskih umjetnosti, katedra za dramaturgiju Univerziteta umjetnosti u Beogradu, i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Magistrirala je na Filozofskom fakultetu, Nauka o književnosti, Univerzitet Crne Gore. Bila je gostujuća književnica i Hubert H. Humphrey, OeAD iUNESCO-ova stipendistkinja u Njujorku, državi Njujork, Vašingtonu, Kaliforniji, Beču, Gracu, Pečuju, Bolonji, Bratislavi i na Rodosu.

Njena knjiga bajki Duh Manitog jezera dobila je White Ravens nagradu 2011. godine. Ovu nagradu Internationale Jugendbibliothek iz Minhena dodjeljuje knjigama za djecu zbog njihovog izuzetnog i inovativnog umjetničkog i književnog stila. Od 2008 – 2018. godine nominovana je za AstridLindgren Memoral Award, najveću književnu nagradu u stvaralaštvu za djecu u svijetu, koju dodeljuje Vlada Švedske. ( www.draganakb.net )

Radoman Čečović (1979, Pavino Polje). Profesor srpskog jezika i južnoslovenskih književnosti. Nastavnik u Srednjoj stručnoj školi – Bijelo Polje. Objavio dvije knjige “Krivotvorene pjesme” i “Priče omalim i velikim čudima”, ovu drugu u kooautorstvu sa Kemalom Musićem. 

Ethem Mandić rođen je 12.12.1986. godine u Podgorici. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Podgorici. Diplomirao je na Filozofskome fakultetu u Nikšiću, a jednu studijsku godinu proveo ja na Filozofskome fakultetu u Zagrebu kao stipendista Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Hrvatske. Magistrand je na Filozofskome fakultetu u Sarajevu na odsjeku Književnost naroda BiH i bosanski jezik.

Objavljivao je radove za više stručnih časopisa za kulturu  i književnost, između ostalih Lingua Montenegrina, Ars, Kod, Quest, Art i bio učesnik međunarodnog naučnog simpozijuma Radoslav Rotković – život i djelo, koji je organizovao Institut za crnogorska jezik iknjiževnost. Radi kao saradnik u nastavi na Fakultetu za crnogorska jezik i knjiežvnost. Autor je knjiga: “Knjiga moga oca”, “Grad priča”  i monografije “Pripovjedna proza Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića.