DEUS – Promocija zbornika radova “Novak Kilibarda – književnik, profesor i naučnik”U organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost biće organizovana promocija zbornika radova “Novak Kilibarda – književnik, profesor i naučnik“

Promocija će biti održana u okviru manifestacije “Decembarska umjetnička scena 2018” u srijedu, 12.decembra, u okviru prostora JU Muzeji i galerije Podgorice, sa početkom u 19 sati.

O zborniku će govoriti: Aleksandar Radoman, Novica Vujović, Sanja Orlandić i Aleksandar Čogurić. Zbornik „Novak Kilibarda – književnik, profesor i naučnik“ čine referati s naučnoga skupa održanoga 30. oktobra 2016. na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Kilibarda je naš najpoznatiji tumač usmene književnosti, autor znatnoga broja knjiga i rasprava, profesor po čijim predavanjima su generacije pamtile studije književnosti. Zbornik otvara pozdravna riječ dekana Fakulteta Adnana Čirgića, a slijede radovi ovih autora: Milorada Nikčevića, Adnana Čirgića, Ljiljane Pajović-Dujović, Dejana Ajdačića, Sofije Kalezić-Đuričković, Borislava Jovanovića, Vladimira Vojinovića, Dušice Minjović, Aleksandra Radomana, Vesne Kilibarde, Nikole Popovića, Marijane Terić, Gorana Sekulovića, Aleksandra Čogurića, Novice Vujovića, Blagote Erakovića, Božidara Ilijina Miličića i Borislava Cimeše. Urednici izdanja su Novica Vujović, Adnan Čirgić i Aleksandar Radoman. Zbornik radova o naučnome i književnom djelu Novaka Kilibarde jedno je u nizu izdanja FCJK koje je ta ustanova posvetila najznačajnijim predstavnicima montenegristike.