Dušan Đurišić – “ZAŠTO I ZATO” NA LITVANSKOM JEZIKU

 

 

Trinaesta knjiga Dušana Đurišića na stranom jeziku

    „ZAŠTO I ZATO“ NA LITVANSKOM JEZIKU

 

Dusan Djurisic 3Početkom 2012. godine, u litvanskom glavnom gradu Talinu, izašla je iz štampe zbirka pjesama za đecu Dušana Đurišića „Kodél? Ogi todél …“ („Zašto i kako“). Pjesme je s ruskog  na litvanski jezik prepjevao najpoznatiji savremeni litvanski pisac Jaronimas Laucijus, autor oko stotinak knjiga za đecu i mlade.

Osim prevedenih pjesama u knjizi se nalaze i podaci o Crnoj Gori i bilješka o piscu sa fotografijom autora.

Do sada je na devet stranih jezika objavljeno dvanaest Đurišićevih knjiga: tri na makedonskom, dvije na alban­skom i po jedna na rusinskom, slovenačkom, udmurtskom, jermenskom, ruskom, engleskom i francuskom  je­zi­ku.