FAKT – Poziv za tromjesečni kurs “Književnost i transformacije”

 

FAKT-Atak-EU

naziv kursa

 
 

Alternativna teatarska aktivna kompanija (ATAK) objavljuje drugi poziv za tromjesečni kurs pod nazivom “Književnost i transformacije” koji je dio projekta “Tačka – crta”, do 1. septembra, 2015. godine. Zbog naknadnog interesovanja za kurs, prijave se mogu slati i tokom mjeseca avgusta.

U okviru kursa “Književnost i transformacije” će biti održana predavanja, tribine i razgovori sa eminentnim crnogorskim i regionalnim piscima, u okviru književnih žanrova proza, drama, poezija i novinski tekst.

Kurs će voditi književnik i dramaturg Vasko Raičević, a među autorima koji će jednom neđeljno gostovati u okviru programa “Književnost i transformacije” biće Andrej Nikolaidis (Crna Gora), Faruk Šehić (BiH), Damir Šodan (Hrvatska) i drugi.

Da biste se prijavili na kurs, potrebno je da do 1. septembra 2015. godine, pošaljete vaše radove (minimum dvije maksimalno 10 stranica) i kratke biografije na e-mail adresu: writingatak@gmail.com

Ideja za književnim kursom proizašla je iz namjere da se utiče na jačanje intelektualnog bića našeg društva i njegov senzibilitet ka umjetosti. Nizom predavanja i tribina, kroz direktnu komunikaciju polaznika sa autorima, pokušaćemo da analiziramo stvaralački postupak kroz nekoliko književnih tema i žanrova, konsultujući konkretne primjere iz domaće i svjetske literature.

Napomena: Kurs je besplatan. Termini održavanja kursa i tačan datum početka biće definisani nakon odabira kandidata. Na kraju kursa, radovi polaznika biće objavljeni u knjizi i distribuirani širom zemlje i regiona.

Alternativna teatarska aktivna kompanija organizuje program “Književnost i transformacije” u partnerstvu sa Fondom za aktuvno građanstvo – fAKT, u okviru projekta “De facto strong” finansiran posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA Civil Society Facility.