Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Omaž Krstu Pižurici

 

 

Fakultet za crnogorski jezik i književnost organizuje 20. 11. u 12 h Omaž Krstu Pižurici. O Pižuričinu djelu govoriće Adnan Čirgić, Aleksandar Čogurić i Aleksandar Radoman.

    

Krsto Pižurica rođen je u Donjem Lipovu kraj Kolašina 1927. godine. Osnovnu školu završio je u rodnome mjestu, nižu gimnaziju u Kolašinu, a srednju školu u Herceg Novome. Studij književnosti okončao je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1953. godine. Na istome fakultetu 1974. godine odbranio je magistarski rad Strukturiranje ženskih likova u Njegoševu djelu pod mentorstvom Tvrtka Čubelića. Doktorirao je na Filozofskome fakultetu u Nikšiću s temom Pjesnička slika vode u prozi Mihaila Lalića, 2002. godine. Pižurica je radni vijek proveo u prosvjeti, najprije kao profesor gimnazije u Kolašinu i Bijelom Polju, profesuru je nastavio na Učiteljskoj školi i Pedagoškoj akademiji u Nikšiću, a potom bio direktor Tehničke te profesor i direktor Hemijsko-tehnološke škole u Podgorici. Šezdesetih godina XX vijeka javlja se prilozima u južnoslovenskoj periodici, u početku pedagoško-metodičkoga usmjerenja, a već od sredine te decenije i radovima iz domena nauke o književnosti. Premda se njegov naučnoknjiževni rad kontinuirano može pratiti od šezdesetih godina minuloga vijeka, prva Pižuričina knjiga, Studije i paralele, pojavila se tek 1987. najavivši izuzetno plodan period u okviru koga će od 1992. godine do danas objaviti čak 19 knjiga, što monografskoga karaktera što zbirki studija i ogleda iz oblasti istorije književnosti i književne kritike. Preminuo je u Podgorici 8. VIII 2017. godine.

Sala 1 Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, 20. 11. 2017. u 12 h.