Filmski centar Crne Gore na filmskom marketu u Kanu

 

Na ovogodišnjem filmskom marketu u okviru filmskog festivala u Kanu, Filmski centar Crne Gore će, po drugi put, predstaviti aktuelnu crnogorsku kinematografiju u okviru Paviljona Jugoistočne Evrope, zajedno sa Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Hrvatskom, Kiprom, Makedonijom, Slovenijom i Srbijom. Crna Gora je prisutna na filmskom marketu u Kanu od 2011. godine.

Tokom festivala će posjetiocima štanda, kao i na sastancima sa filmskim profesionalcima i predstavnicima institucija iz cijelog svijeta, biti predstavljeni filmski projekti iz Crne Gore, koji se nalaze u različitim fazama realizacije (nedavno kompletirani, u postprodukciji, u produkciji, u fazi razvoja projekta), a biće ukazano i na potencijale i kapacitete koji mogu biti interesantni inostranim koproducentima, producentskim kompanijama i drugim zainteresovanim stranama. U svrhu promocije, Filmski centar je pripremio dva kataloga.  

Katalog “Montenegrin Cinema 2018” predstavlja aktuelne filmske projekte, u svim fazama, a poziv za dostavljanje podataka bio je otvoren za sve zainteresovane produkcijske kuće iz Crne Gore. U ovogodišnjem katalogu, po prvi put, naći će se i selekcija kratkih filmova nastalih na fakultetima u Crnoj Gori. Naslovna ilustracija kataloga predstavlja autorski rad Jelene Tošković.

Drugi katalog, pod nazivom “Film in Montenegro” predstavlja kratak pregled servisnih informacija i jedan izbor fotografija crnogorskih lokacija koje daju opšti pregled ambijenta za snimanje u našoj zemlji. Katalog je usmjeren ka inostranim producentima. U njemu su zastupljene i informacije o sistemu podsticajnih mjera u Crnoj Gori, kao i druge informacije koje mogu biti od koristi inostranim producentima. Ovaj katalog najavljuje i publikaciju “Crna Gora – filmska destinacija”, a predstavlja uvod u intenzivniju promociju crnogorskih lokacija u narednom periodu u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom. Dizajn kataloga djelo je Nikole Latkovića.

Tokom festivala biće organizovan veliki broj sastanaka, a od posebnog značaja su susreti sa predstavnicima najznačajnijih evropskih filmskih fondova i organizacija. Biće organizovana Generalna skupština Evropske filmske promocije, kao i sastanci regionalnih predstavnika potprograma MEDIA Kreativne Evrope, kao i niz drugih okupljanja.