FLUID dizajn forum #3/2015

 

Fluid dizajn forum

 
 

FLUID dizajn forum #3/2015

Projekat je koncipiran kao dizajn forum – niz predavanja, panel diskusija, radionica i izložbi koje će u okviru dvije sesije biti organizovane na više lokacija na Cetinju, u Baru i Podgorici.
Tema ovogodišnjeg foruma je Turizam za kulturu / Kultura za turizam / Dizajn za oboje.
Radionice će biti posvećene vizuelnoj turističkoj promociji grada Bara. Tema panel diskusije je Značaj dizajn manifestacija, kreativnih industrija i inicijativa za kulturni turizam.

 

VIŠE O PROJEKTU, KAO I KOMPLETAN PROGRAM FORUMA
MOŽETE VIĐETI AKO KLIKNETE NA ZNAK FORUMA

Fluid dizajn forum